Kandidater kræver: Sæt kravene til dagpenge ned
Pia Olsen Dyhr (SF) og Kristian Thulesen Dahl (DF) har givet hinanden håndslag på, at de efter valget vil prøve på at mildne kravene for at få dagpenge. Flertallet af opstillede ved valget vil samme vej som de to, viser ny måling. Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix.
Man skal lempe kravet til at genoptjene retten til dagpenge. Det mener kandidaterne til Folketinget over en bred kam, viser ny undersøgelse.

Meget tyder på, at der vil være et stort flertal i det nye folketing for at mildne kravene til at kunne få dagpenge. Uanset om statsministeren hedder Helle Thorning-Schmidt (S) eller Lars Løkke Rasmussen (V).

I en ny måling udført af Avisen.dk siger tre ud af fire kandidater ved valget, at man skal lempe de krav, som stilles for at kunne genoptjene retten til dagpenge.

Dermed kan der i det nye folketing ske en lempelse af genoptjenings-kravet. Medmindre de nyvalgte folketingsmedlemmer bliver bundet af deres partier.

- Hvis ellers medlemmerne af Folketinget efter valget får lov at følge deres egen overbevisning, vil der være et komfortabelt flertal for at at lempe kravet til genoptjening, siger Verner Sand Kirk, som er direktør for a-kassernes brancheorganisation, AK-Samvirke.

Dagpenge-stridens æble

Mildere krav til genoptjening er ikke kun et udbredt ønske blandt politikere. En nylig måling udført for Avisen.dk viste, at 69 procent af vælgerne ønsker, at kravet til genoptjening lempes.

Netop kravet til genoptjening bliver gang på gang kritiseret for at være for hårdt og er et omdrejningspunkt i debatten om dagpenge.

Reglerne er nu sådan, at hvis hvis man mister retten til dagpenge, skal man have arbejde i sammenlagt 52 uger for igen at kunne få ret til understøttelse.

Kravet til genoptjening bidrager til, at mindst 54.000 danskere indtil videre er faldet ud dagpengesystemet siden 1. januar 2013.

Ifølge Beskæftigelsesministeriet ville en kortere genoptjenings-periode kunne redde knap hver femte af de ledige, som indtil videre har mistet retten til dagpenge.

Regeringen under pres

I Avisen.dk's nye undersøgelse siger 36 ud af 41 socialdemokratiske kandidater ja til at lempe kravet til genoptjening.

Det klare flertal blandt socialdemokraterne står i kontrast til, at partiets formand, Helle Thorning-Schmidt,  hidtil kun har ville tale om "fornyelse", "nytænkning" og "forbedring" af reglerne for genoptjening.

Helle Thorning-Schmidt henviser - som en række af kandidaterne i Avisen.dk's måling - til, at nu skal man afvente, at en kommission om dagpenge kommer med sin rapport i efteråret.

Blandt kandidaterne hos den anden regeringspartner - Radikale - er holdningen til genoptjening mere delt.

Ud af 51 radikale kandidater vil 23 lempe kravet til genoptjening, mens 13 er imod. Hidtil har Radikales politiske leder, Morten Østergaard, afvist at nedsætte kravet til genoptjening.

Samlet set er der altså blandt kandidaterne i regeringspartierne et udbredt ønske om at give nemmere adgang til genoptagelse i systemet for dagpenge.

Venstre delt på dagpenge

Blandt Venstres kandidater går 12 ud af 29 i undersøgelsen ind for mildere krav til genoptjening, mens 11 Venstre-kandidater er imod.

Venstres næstformand, Kristian Jensen, har tidligere erklæret sig åben over for at se på kortere genoptjening. Samtidig har han dog understreget, at dagpenge-systemet som sådan ikke må blive dyrere.

Hos Dansk Folkeparti siger alle 48 kandidater i undersøgelsen ligesom partitoppen klart ja til kortere genoptjening.

Dansk Folkeparti og SF har givet hinanden hånslag på, at de efter valget vil arbejde på, at kravet til genoptjening bliver halveret fra nu ét år til et halvt år. Et krav som Enhedslisten vil bakke op om.

Magtkamp i blokkene

Skæbnen for kravet til genoptjening - og dermed for mange arbejdsløses økonomi - bliver sandsynligvis afgjort i efteråret.

Det sker, efter at kommissionen om dagpenge har barslet med sin rapport cirka i september. Lige derefter begynder det politiske spil om en reform af dagpengene. Og det bliver et spil om magt og kompromiser, uanset om blå eller rød blok vinder.

Det forklarer den erfarne direktør Verner Sand Kirk fra AK-Samvirke.

- Hvis rød blok vinder, kommer meget i forhold til genoptjening til at afhænge af, hvor stort held Enhedslisten og SF har med at lægge pres på Radikale for en lempelse. Socialdemokraterne bliver ikke svære at overtale, for her er der allerede et udbredt ønske om det, siger Verner Sand Kirk, og fortsætter:

- Hvis blå blok vinder, bliver det afgørende, om Dansk Folkepartis leder, Kristian Thulesen Dahl, formår at presse de øvrige partier i blokken til en lempelse.

Flertal af politikere vil gøre det lettere at få dagpenge

Kandidaterne til Folketinget er blevet spurgt:

Skal man lempe de krav, der stilles for at genoptjene retten til dagpenge?

  • Ja, siger 74 procent.
  • Nej, siger 18 procent.
  • Ved ikke, siger 8 procent.

Kilde: Avisen.dk.

N.B. Undersøgelsen er gennemført i juni 2015. 408 kandidater til Folketinget ud af omkring i alt 840 opstillede har svaret på spørgsmålet. Resultatet er ikke repræsentativt for alle opstillede, men kan tages som en tendens.

via Listen To News