GUIDE Hvad får man i børnepenge?
For mange familier er børnepengene et tiltrængt pusterum i budgettet. Men hvad får man egentlig i børnepenge, hvad er børnepenge, og hvordan får man dem? Avisen.dk guider dig.

Børn er en velsignelse, og de er Danmarks fremtid. Men bleer, fritidstilbud og mad koster en formue, og derfor får alle forældre i Danmark et tilskud: de såkaldte børnepenge.

Alle satser i artiklen er senest opdateret februar 2018. 

Hvad er børnepenge?

Det, som de fleste kalder for børnepenge eller børnecheck i daglig tale, dækker i virkeligheden over børne- og ungeydelsen, som man får udbetalt fra det offentlige.

Selvom børnepenge i dag nok bliver set som en central del af velfærdsstaten, er det faktisk en relativ ny støtte.

Den blev første gang introduceret ved Rio Bravo-forliget i 1984 og er sidenhen blevet justeret således, at checkens størrelse afhænger af barnets alder. 

Hvordan får jeg børnepenge?

Som udgangspunkt kan alle forældre i Danmark få børne- og ungeydelsen, der udbetales automatisk. Der er dog nogle få krav:  

  • Dit barn skal være under 18, opholde sig i Danmark og må ikke være forsørget af det offentlige. 

  • Du skal som forælder være fuldt skattepligtig i Danmark og have boet eller arbejdet 6 år i landet inden for de sidste 10 år. Det sidste krav blev skærpet 1. januar 2018. Tidligere behøvede man kun at arbejde eller bo i Danmark i 2 ud af de seneste 10 år.

  • Kommunen har dog mulighed for at fratage dig børne- og ungeydelsen, hvis en række krav til barnets sproglige udvikling ikke er overholdt, eller hvis barnet ikke bliver undervist.

 

Hvad får jeg i børnepenge?

Børne- og ungeydelsen udbetales hver 3. måned og størrelsen afhænger af, hvor gammelt barnet er.

  • Hvis barnet er mellem 0 og 2 år, modtager man 4.506 kroner i kvartalet

  • Hvis barnet er mellem 3 og 6 år modtager man 3.567 kroner i kvartalet.

  • Hvis barnet er mellem 7 og 14 år modtager 2.808 kroner i kvartalet.

  • Hvis barnet er mellem 15 og 17 år modtager man en månedlig ydelse på 936 kroner

Når barnet fylder 18 frafalder børne- og ungeydelsen.

Ydelsens størrelse er dog afhængig af ens indkomst. Hvis barnets forsørger eller forsørgere har en indkomst på over 765.800 kroner om året før skat, bliver ydelsen sat ned. Grænsen for det hæves hvert år. Børne- og ungeydelsen bliver sat ned med 2 procent af det beløb, som man overstiger beløbsgrænsen med.

Børne- og ungeydelsen udbetales som udgangspunkt til moderen.

Hvad er børnebidrag?

Til tider bliver børnebidrag blandet sammen med børne- og ungeydelsen, når man i debatter eller medierne taler om børnepenge. Men der er reelt tale om noget helt andet. Hvor man får børne- og ungeydelsen fra det offentlige, modtager man nemlig børnebidrag fra en privatperson. 

Man har i Danmark forsørgelsespligt overfor sit barn. Det betyder, at hvis én forældre har forældremyndighed over et barn, og barnet udelukkende bor hos eksempelvis moren, vil faren skulle betale børnebidrag til moren.

Beløbet er igen indkomstafhængigt, og du kan læse mere om det her.

 

Kilder: Borger.dk, Den Store Danske og Statsforvaltningen.