Historisk retsopgør på vej om byggekartel
Indtil videre har 11 af de 28 virksomheder accepteret bøden fra Bagmandspolitiet, der i flere tilfælde har været på flere millioner kroner. Mindst fem firmaer afviser altså bøden, mens de resterende virksomheder endnu ikke har besluttet sig. Arkivfoto. Foto: Colourbox/free
Danmarkshistoriens største sag om ulovlige karteller - det såkaldte byggekartel - ender med al sandsynlighed i retten.

Mindst en håndfuld af de 28 byggefirmaer, der har fået kæmpebøder for på ulovlig vis at aftale priser og fordele opgaver imellem sig, nægter at betale bøden. Det erfarer DR Nyheder.

Dermed skal sagerne afgøres ved en domstol.

- Det ser vi da frem til. Ved en retssag kan man forvente, at der kommer mere åbenhed om sagerne, og det har manglet generelt i denne sag, siger Henrik Bang, direktør for Bygherreforeningen. Han repræsenterer nogle af landets største bygherrer blandt kommuner og virksomheder - heraf flere ofre for kartellet.

- Vores medlemmer efterspørger flere oplysninger om kartellet og bevismaterialet, som de vil kunne bruge i eventuelle erstatningssager, så vi hilser en retssag velkommen, siger han.

Indtil videre har 11 af de 28 virksomheder accepteret bøden fra Bagmandspolitiet, der i flere tilfælde har været på flere millioner kroner. Mindst fem firmaer afviser altså bøden, mens de resterende virksomheder endnu ikke har besluttet sig.

Blandt de fem firmaer, der afviser bøden, er ifølge DR Nyheders oplysninger Juul & Nielsen samt Skou Gruppen, hvis direktør, Martin Skou Heidemann, også er formand for arbejdsgiverorganisationen Dansk Byggeri. Han er dog på orlov fra organisationen på grund af sagen.

Ingen af firmaerne ønsker at udtale sig om sagen. Det vil til gengæld Dansk Byggeris adm. direktør, Lars Storr-Hansen. Han ser også frem til et retsligt opgør i den opsigtsvækkende sag.

- Det er godt, at vi får prøvet nogle af de sager ved domstolene. Både fra juridisk side og fra virksomhedernes side er der blevet sat spørgsmålstegn ved dels det juridiske indhold i sagerne og dels ved bødernes størrelse. Her er ingen retspraksis på området, så vi har brug for at få prøvet sagerne, siger han.

Samtlige 28 firmaer modtog bødeforlægget fra Bagmandspolitiet i efteråret, men fristen for, hvornår bøderne skulle betales, er blevet udskudt på grund af de mange sager og en række møder med de implicerede firmaer.

Ifølge DR Nyheders oplysninger kan en byretssag være klar allerede i løbet af få måneder, da efterforskningen for længst er afsluttet. Sandsynligvis vil der blive tale om en samlet retssag mod firmaerne.

Byggekartellet er blevet kaldt danmarkshistoriens største kartelsag målt på den samlede værdi - næsten en halv milliard kroner - af de byggeprojekter, kartellet fordelte mellem sig i en årrække frem til 2010.

Her slog konkurrencemyndighederne og politiet til i en stor aktion mod firmaerne og beslaglagde blandt andet computere og dokumenter fra en lang række kontorer.

Newspaq