Forældre med handicappede børn får det sværere

Styr lige dit barns handicap! Hvem skulle ellers styre det? Forældre med handicappede børn er nogle af dem, der risikerer at blive hårdest ramt af strukturreformen. I lovgivningen lægges der op til betydelige skærpelser af blandt andet forældreansvaret. Dette vil uvægerligt afstedkomme spørgsmålet om det modsatte, nemlig offentlighedsansvaret. Et af de centrale emner i Socialministeriets oplæg er en mere enkel, effektiv og smidig sagsbehandling og et højere serviceniveau. Det er nogle flotte visioner, som regeringen har som mål. Men der er som så ofte før et stykke fra visioner til handling. Det bliver vigtigt, at vi handicapforældre, som ved hvor kvaliteten i den offentlige service halter eller ikke lever op til lovgivningen, bliver ekstra opmærksomme på den forpligtelse, der må være over for andre forældre i samme situation. Det bliver nødvendigt, at vi deler vores erfaringer med de respektive handicaporganisationer, så de bliver i stand til at arbejde for bedre kvalitet i handicapservicen. Når raketterne får lagt sig den 1. januar 2007, ser alt helt anderledes ud, og verden ligger åben for vores handicappede børn. Men nej ? vi handicapforældre har mærket livets barske udfordringer. Vi ved, at vi altid har skullet kæmpe og altid kommer til at skulle kæmpe for vores børns rettigheder til et ordentligt liv, og vi er ikke så naive, at vi tror, at at bliver lykkeligt, fordi kommunerne overtager.