FAKTA: Her er vismændenes syn på dansk økonomi

Der er fremgang i dansk økonomi. Læs om de økonomiske vismænds prognose her.

Formandskabet i Det Økonomiske Råd, som også kaldes vismændene, er netop udkommet med deres halvårlige prognose for dansk økonomi. Læs om den her:

* Vismændene sætter forventningerne til væksten i dansk økonomi i år i vejret med 0,2 procentpoint og venter en vækst i bnp i år på 2,3 procent.

* I 2018 ventes også en vækst i bnp på 2,3 procent.

* Hvad det private forbrug angår, venter vismændene, at danskerne har mod på at købe sig til en vækst i privatforbruget på 2,3 procent i år.

* Den samlede eksport ventes at vokse 4,3 procent i år og 3,5 procent i 2018.

* Beskæftigelsen ventes at stige med 43.000 personer i år og 39.000 næste år. Beskæftigelsen øges mest i den private sektor, mens den offentlige beskæftigelse ventes at blive omtrent uændret.

* Vismændene venter en nettoledighed på 91.000 personer i år og 86.000 personer i 2018.

* Forbrugerpriserne ventes at stige 1,0 procent i år og 2,0 procent i 2018.

Kilder: Diskussionsoplæg, formandskabet for Det Økonomiske Råd

/ritzau/