FAKTA: Forstå forskellen på afviste asylansøgere og tålt ophold

Udrejsecenter Lindholm skal overtage en særlig gruppe personer fra Kærshovedgård i Midtjylland.

Regeringen og Dansk Folkeparti blev i sidste uge enige om, at der skal etableres et nyt udrejsecenter på øen Lindholm i Stege Bugt.

Gruppen af lovlydige afviste asylansøgere skal fortsat være på Kærshovedgård i Midtjylland. Det er personer, der har fået afslag på asyl, men ikke kan eller vil rejse.

Udvisningsdømte kriminelle og personer på tålt ophold skal flyttes til det nye center på Lindholm.

Bliv her klogere på, hvem der efter planen skal indkvarteres på centeret på Lindholm.

* Personer på tålt ophold:

Udlændinge på tålt ophold er udelukket fra at få asyl, fordi de har begået kriminalitet i Danmark eller andre alvorlige handlinger eller forbrydelser i hjemlandet.

Når de opholder sig her i Danmark, skyldes det alene, at de ikke kan udsendes, da de ved en tilbagevenden risikerer at blive udsat for eksempelvis dødsstraf eller tortur.

* Kriminelle, udvisningsdømte asylansøgere:

Kriminelle udviste er udlændinge, som har begået kriminalitet og har afsonet deres fængselsstraf. De risikerer i modsætning til udlændinge på tålt ophold ikke at blive udsat for dødsstraf eller tortur, hvis de udsendes af landet. De opholder sig alene her i landet, fordi de selv eller deres hjemland nægter at samarbejde om udsendelsen.

Kilde: Finansministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet.

/ritzau/