Fakta: Bier i Danmark
Maj 2014: Marius Poulsen er passioneret biavler Foto: Morten Dueholm Foto: Morten Dueholm/arkiv/Scanpix
Honningbier og vilde bier er vigtige for landbruget over hele kloden. Men de vilde biarter har det skidt.

Regeringen vil gerne øge antallet af økologiske biavlere i Danmark fra 14 til 300 inden for tre år. Men opstilling af bistader i værdifulde naturområder vil skade de vilde bier, advarer forskere.

* I Danmark er der registreret knap 290 arter af bier, hvoraf honningbien er én. De fleste bier er enlige, hvor hunbierne bygger hver deres rede.

* Der er herhjemme 29 arter af humlebier, hvoraf de 21 bygger rede og lever i kolonier med en dronning og arbejderbier - ligesom honningbien.

* Ud af 287 vildtlevende biarter i Danmark er de 50 ikke set siden 1974. Mange oprindelige arter anses nu for uddøde. 23 arter er nytilkomne siden 1974. 125 arter er stadig almindelige og vidt udbredte.

* Både honningbier og vilde bier spiller ligesom andre insekter en vigtig rolle som bestøvere af planter.

* 5-6 procent af den nuværende globale fødevareproduktion er direkte afhængig af dyrs bestøvning (insekter, krybdyr, fugle eller pattedyr). Markedsværdien heraf er 235-577 milliarder dollar årligt (2015).

* Der er omkring 7000 biavlere i Danmark. Et par hundrede af dem er erhvervsavlere, mens resten er deltids- og hobbyavlere. 14 er økologiske biavlere. De har tilsammen 115.000 bistader.

Kilde: IPBES i Danmark (Platform for biodiversitet, natur og økosystemtjenester - med sekretariat på Københavns Universitet), Danmarks Biavlerforening og forskere ved universiteterne i København, Aarhus og Cambridge.

/ritzau/