FAKTA: 74.000 skønnes at leve i parallelsamfund

Statsministeren har bebudet et opgør med parallelsamfund. Nu er regeringen klar med analyse af problemet.

Der findes ikke nogen entydig definition på, hvad det vil sige at leve i et parallelsamfund.

Men Økonomi- og Indenrigsministeriet opstiller i en ny analyse en række indikatorer for, hvornår familier med ikke-vestlig baggrund kan siges at leve så isoleret fra det omgivende samfund, at det kan kaldes et parallelsamfund.

Her er ministeriets opgørelse på baggrund af registerdata fra 2014:

* 34 procent af indbyggerne i Danmark med ikke-vestlig baggrund bor i et alment boligområde, hvor mindst 25 procent har ikke-vestlig baggrund.

* 19 procent af børnene på et til fire år med ikke-vestlig baggrund er ikke i dagtilbud.

* 40 procent af børnene med ikke-vestlig baggrund, der er indskrevet i daginstitution, går i en institution, hvor mindst 25 procent har ikke-vestlig baggrund.

* 42 procent af skolebørnene med ikke-vestlig baggrund går på en skole, hvor mindst 25 procent har ikke-vestlig baggrund.

* To procent af børn på 12-14 år med ikke-vestlig baggrund er i løbet af et år sigtet efter straffeloven, lov om euforiserende stoffer eller våbenloven.

* Fem procent af de unge på 15-29 år med ikke-vestlig baggrund er i løbet af et år dømt efter straffeloven, lov om euforiserende stoffer eller våbenloven.

* 10 procent af de unge på 16-29 år med ikke-vestlig baggrund er inaktive i den forstand, at de i løbet af seks måneder hverken er i uddannelse, ordinær eller støttet beskæftigelse.

* 22 procent af de voksne på 22-59 år med ikke-vestlig baggrund var hverken i ordinær beskæftigelse, fleksjob eller uddannelse i mindst fire ud af fem år i perioden 2010-2014.

Det, at man lever op til en af indikatorerne, betyder ifølge analysen ikke, at man som familie lever i et parallelsamfund. Men jo flere indikatorer, en familie lever op til, jo større er risikoen for, at den lever isoleret fra det omgivende samfund, lyder logikken.

* Analysen viser, at cirka 11.000 familier er berørt af mindst tre af de otte indikatorer.

* Dertil kommer cirka 17.000 små familier på en til tre personer, der er berørt af to forskellige indikatorer.

* Altså er der i alt 28.000 familier, der kan siges at leve i parallelsamfund, vurderes det. Det skal ses i forhold til, at der ifølge analysen var cirka 180.000 familier med ikke-vestlig baggrund i Danmark, opgjort 1. januar 2015.

* De 28.000 familier omfatter 74.000 personer.

* 44 procent af alle med somalisk oprindelse og 41 procent af alle med libanesisk oprindelse vurderes at leve i et parallelsamfund.

Kilde: Analysen "Parallelsamfund i Danmark" udgivet af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

/ritzau/