Fagforbund i oprør over DSB: En helt uholdbar situation
Foto: Dansk Jernbaneforbund
Togpersonalet skal have langt færre tillidsfolk, mener DSB. Samtlige 99 tillidsfolk har netop fået at vide, at deres hverv er bortfaldet. Et meget voldsomt skridt, mener Jernbaneforbundet. Fremover er der måske blot fire tillidsfolk tilbage.

Der skal fremover være langt færre tillidsfolk blandt togpersonalet i DSB.

Dét mener DSB, der netop har skrevet til Dansk Jernbaneforbunds 99 tillidsfolk og meddelt, at deres hverv 'er bortfaldet pr. 1. november'. 

Brevene blev sendt ud dagen efter, at langvarige forhandlinger mellem Dansk Jernbaneforbund og DSB om togpersonalets fremtidige arbejdstider brød sammen.

I Dansk Jernbaneforbund betegner formand Henrik Horup udmeldingen fra DSB som 'et voldsomt skridt' og et forsøg på at stække tillidsfolkene.

-  I dag har vi 99 tillidsrepræsentanter i et meget velfungerende system. Det ønskede DSB at barbere ned til 29. Hertil har vi sagt, at 'det kan I ikke bare gøre over natten'. Vi kan ikke indgå en aftale, hvor man skærer 70 tillidsfolk væk på en gang, siger Henrik Horup til Avisen.dk.

Når DSB ønsker færre tillidsfolk, hænger det ifølge Jernbaneforbundet sammen med, at transportgiganten fremover ikke ønsker, at de 2.500 medarbejderes repræsentanter skal sidde med ved bordet, når den omfattende turplanlægning skal på plads. 

Ifølge Henrik Horup var Jernbaneforbundet indstillet på at halvere antallet af tillidsvalgte, men DSB stod fast på målet om at reducere yderligere. 

- Det er en helt uholdbar situation. Hvem skal nu holde ro i hjørnerne af den store arbejdsplads, som DSB er, spørger forbundsformanden.

I DSB bekræfter underdirektør Poul Gemzøe-Enemark ønsket om nedbringe antallet af tillidsfolk.

- Vi har kigget på andre landsdækkende virksomheder, og 100 tillidsfolk er væsentligt mere, end der er andre steder. Derfor er 29 tillidsfolk vores forslag, siger DSB-chefen.

Han pointerer, at DSB fortsat ønsker at give medarbejderne indflydelse, men ikke efter den hidtidige model, når turplanlægningen skal på plads.

- Dansk Jernbaneforbund ønsker, at de skal være med til at lave den egentlige planlægning af turene. Dét, mener vi, er en arbejdsgiveropgave. Vi mener ikke, at Jernbaneforbundet på det område har en berettigelse i selve maskinrummet, siger Poul Gemzøe-Enemark.

I stedet har DSB lagt op til at invitere tillidsfolkene til to årlige seminarer, hvor de kan give 'deres besyv med' i forbindelse med planlægningen.  

Forholdet mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund har længe været konfliktfyldt, ikke mindst efter at DSB meldte sig ind i Dansk Industri og dermed løsrev sig fra de statslige overenskomster.

I september afgjorde Arbejdsretten, at det var helt efter bogen, at DSB meldte sig ind i den private arbejdsgiverorganisation. Herefter blev der gjort nye forsøg på at nå til enighed om arbejdstidsreglerne. Det var i forbindelse med disse forhandlinger, at spørgsmålet om antallet af tillidsfolk kom på bordet. 

Fremover bliver DSBs togpersonale omfattet af den overenskomst, som Jernbaneforbundet allerede har aftalt med Dansk Industri, og som også omfatter Arrivas medarbejdere. Undtaget er dog både løn- og arbejdstidsregler, som parterne ikke er enige om.

Bliver forhandlerne ikke enige om antallet af tillidsfolk, er der lagt op til, at de 2.500 togfolk fremover skal repræsenteres af blot fire tillidsfolk. Det svarer til, hvad der er aftalt i Jernbaneoverenskomsten, og hvad der fremgår af statens cirkulære om tjenestemænd.