Færre unge mangler en praktikplads

Ny undersøgelse viser, at manglen på praktikpladser er faldet med ni procent det seneste år. (Foto: Foto: Sara Gangsted / Ritzau Scanpix)

Ny analyse viser, at manglen på praktikpladser er faldet 9 pct. det seneste år, men også at der oprettes færre ordinære praktikpladser til fordel for korte forløb.

En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at manglen på praktikpladser er faldet med ni pct. det seneste år. Det skriver Ugebrevet Mandag Morgen.

- Det er naturligvis positivt og et skridt i den rigtige retning. Men det er bekymrende, at der fortsat mangler mere end 10.000 praktikpladser, når opsvinget buldrer derudad, som vi ser lige nu, siger chefanalytiker Mie Dalskov Pihl fra AE-rådet.

Analysen viser, at der samlet set manglede 10.330 praktikpladser i maj 2018 mod 11.370 i maj 2017 – dvs. et fald på ni pct. Før finanskrisen i 2008 manglede der i gennemsnit mellem 4.000 og 5.000 praktikpladser på det danske arbejdsmarked. Dette tal er siden steget støt frem til midten af 2016, hvor der manglede næsten 13.000 praktikpladser til unge på landets erhvervsskoler. På den baggrund lavede regeringen og arbejdsmarkedets parter i 2016 en trepartsaftale om praktikpladser med en målsætning om at skaffe 8.000 til 10.000 flere praktikpladser frem mod 2025.

Hos Dansk Industri er der tilfredshed med, at manglen på praktikpladser ser ud til at være på vej ned.

- Virksomhederne skal være endnu mere på tæerne nu, fordi de faglærte og lærlingene ikke hænger på træerne. Hvis virksomhederne skal sikre sig arbejdskraft fremover, så skal man uddanne fremtidens arbejdskraft nu, hvor det går godt. Vi kan kun opfordre virksomhederne til at gøre sig umage med at deltage i denne uddannelsesindsats, siger Lone Folmer Berthelsen, erhvervsuddannelseschef i DI.

Fagforbundet 3F har ligeledes lavet nye beregninger på praktikpladsområdet. De viser, at antallet af ordinære praktikaftaler er faldet fra 60 pct. af det samlede antal aftaler i 2015 til i dag kun cirka 54 pct. af det samlede antal praktikaftaler. Resten af aftalerne dækker over kortere praktikforløb på typisk fire-fem måneder.

I trepartsaftalen om praktikpladser fra sommeren 2016 står der bl.a., at aftalen skal genforhandles, hvis der sker en forskydning i forholdet mellem korte og ordinære praktikforløb på mere end fem pct. På den baggrund påpeger 3F, at parterne bør træde sammen.

- Det er meget skuffende, at en stadig stigende del af praktikaftalerne er korte aftaler. Hvis vi skal have flere elever til at vælge en erhvervsuddannelse, skal vi ikke bare have flere praktikpladser, vi skal have flere af de rigtige praktikpladser. Jeg mener, at det er på tide, at parterne omkring trepartsaftalerne træder sammen, for at få dæmmet op for den her kedelige udvikling, siger 3F-forbundssekretær Søren Heisel.

 

Ro på

Et af de steder, hvor de korte aftaler har været i stigning, er i byggeriet. Her vælger mange virksomheder at hente lærlinge, som er i skolepraktik. Derfor er aftalerne ofte kortere end de ordinære.

- Jeg synes, at 3F skyder gråspurve med kanoner, siger Louise Pihl, underdirektør i Dansk Byggeri, der dog erkender, at de korte aftaler er meget populære i byggebranchen. Især mange mindre bygge- og anlægsvirksomheder vil helst lave kortere praktikaftaler, fordi de stadig har krisen liggende på rygraden, siger Louise Pihl.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er klar til at mødes med 3F for at diskutere eventuelle problemer omkring praktikaftalerne.

- Jeg tager helt sikkert gerne en snak med 3F om denne problemstilling. Nogle af de udfordringer, virksomhederne har nu i forhold til mangel på arbejdskraft, er selvskabte, fordi man ikke har været dygtige nok til at skabe det nødvendige antal praktikpladser, siger Troels Lund Poulsen.

Mandag Morgen