Færre dømmes til døden i USA
Antallet af dødsdomme i amerikanske retssale faldt sidste år til det laveste niveau i 30 år.

Stadig færre amerikanere får plads på dødsgangen, når amerikanske retssager skal afgøres. Antallet af dødsdomme i USA faldt i 2006 til det laveste niveau, siden dødsstraffen blev genindført i 1976. Ifølge organisationen Death Penalty Information Centre blev 114 mennesker dømt til døden sidste år.

Også antallet af henrettelser faldt sidste år. USA henrettede i alt 53 mennesker i 2006, hvilket er det laveste antal i ti år.

Der er flere grunde til faldet i dødsdomme. Blandt andet har flere stater fået muligheden for at idømme kriminelle livstidsfængsel uden mulighed for prøveløsladelse. Men ifølge Death Penalty Information Centre er det især frygten for at tage fejl og dømme uskyldige til døden, der spiller ind. Flere opsigtsvækkende sager, hvor dødsdømte er blevet frifundet efter nye dna-beviser, har sat fokus på fejlagtige dødsdomme.

»Faktum er jo, at de har dømt flere af de forkerte. Det har uden tvivl skabt tvivl om, hvordan dødsstraffen virker,« siger lederen af den amerikanske advokatforenings projekt mod dødsstraf, Deborah Fleischaker, til AP.