Færre ansatte får lov at passe på sikkerheden

Flere HK'ere oplever, at chefen skærer i antallet af arbejdsmiljørepræsentanter. Problemer på arbejdspladsen risikerer at blive overset, advarer forsker.
"Mange arbejdsgivere læser desværre paragraffernes nye fleksibilitet som fanden læser bibelen," siger 3F.
"Mange arbejdsgivere læser desværre paragraffernes nye fleksibilitet som fanden læser bibelen," siger 3F. Colourbox / Genrefoto

En ny arbejdsmiljølov skulle sikre, at medarbejdernes trivsel og sikkerhed stod øverst på dagsordenen hos landets virksomheder.

Men indtil videre har de nye regler ført til, at der er kommet færre arbejdsmiljø-repræsentanter.

Det viser en rundspørge, som HK Privat har foretaget.

Med færre arbejdsmiljø-repræsentanter - eller sikkerheds-repræsentanter, som de før hed - er der stor risiko for et dårligere arbejdsmiljø, advarer professor Helge Hvid fra Roskilde Universitet.

"Risikoen er, at der bliver længere mellem den ansatte og ledelsen, og problemer risikerer at blive overset eller glemt," siger han.

I et spørgeskema, som er udfyldt af 426 arbejdsmiljørepræsentanter under HK Privat, svarer hver tiende, at deres chef enten har skåret ned på antallet af arbejdsmiljørepræsentanter eller har planlagt at gøre det, siden de nye arbejdsmiljøregler trådte i kraft i oktober 2010.

"Det kan være rimeligt nok, at virksomhederne reviderer, hvordan deres arbejdsmiljøorganisation er sat sammen, men det er ikke rimeligt, hvis virksomheden bruger de nye regler til blindt at skære i antallet af arbejdsmiljørepræsentanter for at spare," siger næstformand i HK Privat Bjarne Nielsen.

I den nye arbejdsmiljølov er der ikke længere nogen krav til, hvor mange af de såkaldte arbejdsmiljørepræsentanter, der skal være på en arbejdsplads. Det er fremover også kun nødvendigt at diskutere arbejdsmiljø på et årligt møde - i stedet for fire gange om året, som det var med de gamle regler.

Store virksomheder som Post Danmark har allerede reduceret antallet af arbejdsmiljørepræsentanter med en tredjedel. Industriproducenten Danfoss og forlystelsesparken Tivoli har også reduceret antallet. Tivoli havde før den nye arbejdsmiljølov 16 sikkerhedsrepræsentanter. I dag har de seks arbejdsmiljørepræsentanter til deres 500 helårsansatte.

"Mange arbejdsgivere læser desværre de nye bløde regler som fanden læser bibelen. Loven åbner både op for færre arbejdsmiljørepræsentanter, færre møder, hvor arbejdsmiljø er på dagsordenen, og færre arbejdsmiljøgrupper," siger arbejdsmiljøkonsulent Thyge Kristensen fra fagforeningen 3F.

Både 3F og HK frygter, at færre repræsentanter og færre møder vil give et dårligere arbejdsmiljø. Og professor Helge Hvid fra Roskilde Universitet giver fagforeningerne ret i dele af deres kritik.

"Det gælder særligt, hvis der udføres flere forskellige typer arbejde og hvis der for eksempel både er dag- og natarbejde," siger han.

Til efteråret skal professor Helge Hvid måle effekten af den nye lov i et stort forskningsprojekt. Derfor vil han helst ikke fælde en dom endnu. Han mener, at der er mange arbejdspladser, som slet ikke er klar over, at der er kommet nye regler.

Der kommer færre arbejdsmiljørepræsentanter på virksomhederne. men der vil også være fordele ved det nye system, siger forskeren:

"Hvis man skærer ned på antallet af arbejdsmiljørepræsentanter, kan det være, at dem der er tilbage, vil arbejde mere aktivt," forklarer Helge Hvid og fortsætter.

"Ledelsen skal også tage repræsentanterne mere alvorligt nu, fordi det nu er et krav, at virksomhedens arbejdsmiljø ikke kun skal være en del af den daglige drift men også den overordnede virksomhedsstategi," siger Helge Hvid.

På arbejdsgiversiden er man overrasket over fagforeningernes skepsis:

"Alt lovgivning kan misbruges, hvis man ønsker det," siger arbejdsmiljøkonsulent Ann Mills Karlslund fra Dansk Byggeri.

"Jeg synes, det er vigtigt at huske på, at den nye lov stiller højere krav til arbejdsmiljørepræsentanternes arbejde."

Rundspørge

- Er antallet af arbejdsmiljørepræsentanter skåret ned eller planlagt skåret ned, som følge af den nye arbejdsmiljølov?

"Nej" = 80 procent

"Ja" = 10 procent

"Nej, vi er blevet flere" = 3,5 procent

"Ved ikke" = 5,5 procent

 

- Hvordan er ændringerne gennemført?

"Ændringerne har været drøftet i samarbejdsudvalget" = 55 procent

"Ændringerne har været drøftet med de ansatte, hvor der ikke er et arbejdsmiljøudvalg" = 3 procent

"Ledelsen har egenhændigt besluttet ændringerne" = 42 procent

 

(Spørgeskemaet er udsendt til medlemmer af HK Privat, som er arbejdsmiljørepræsentanter, og det er besvaret af 426.)

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.