Dyster melding fra Udbetaling Danmark: Kontanthjælpsloft kan føre til koks og kaos

Bliver kontanthjælpsloftet gennemført i sin nuværende form, vil det give Udbetaling Danmark en stor ekstraopgave.
Claus Hjort, resten af regeringen og højrefløjen giver Udbetaling Danmark for kort tid til at implementere kontanthjælpsloftet.
Claus Hjort, resten af regeringen og højrefløjen giver Udbetaling Danmark for kort tid til at implementere kontanthjælpsloftet. Foto: Sophia Juliane Lydolph, Scanpix

Der er grænser for, hvor mange bolde man kan have i luften på samme tid.

Og Udbetaling Danmark frygter, at regeringen med ændringerne i kontanhjælpen nu vil kaste endnu flere bolde op - uden at give tid nok til at gribe dem.

Det giver den offentlige instans udtryk for i et høringssvar til lovforslaget om kontanthjælpsloftet.

Forslaget om kontanthjælpsloftet pålægger nemlig Udbetaling Danmark nye store opgaver. Og de opgaver kommer på et tidspunkt, hvor man stadig er ved at tilpasse sig tidligere lovændringer.

"Udbetaling Danmark har derfor stor opmærksomhed på og bekymring ved, at der efter lovforslaget med relativ kort frist skal implementeres et regelsæt, der kræver ret omfattende systemmæssige ombygninger og udvikling," står der blandt andet i Udbetaling Danmarks svar. 

Så når politikerne ovenikøbet giver myndigheden meget kort tid til at gennemføre ændringerne, stiller de dem en svær opgave:

"Derfor må Udbetaling Danmark gøre opmærksom på, at det kan blive vanskeligt at få de administrative og systemmæssige rammer på plads med det relativt korte varsel."

"Det glade vanvid"

Det risikerer at gå ud over borgernes retssikkerhed, hvis ikke regeringen lytter til advarslen fra Udbetaling Danmark. Det siger folketingsmedlem og beskæftigelsesordfører for Enhedslisten, Finn Sørensen, til Avisen.dk.

- Det er det glade vanvid. Høringssvaret er en kraftig advarsel skrevet i embedsmandssprog om, at vi riskererer kaos i sagsbehandlingen, og den advarsel bør regeringen lytte til. Vi finder det politiske indhold i forslaget forkasteligt, men selv når man ser bort fra det, bør regeringen som minimum udsætte tidspunktet for, hvornår ændringen træder i kraft, så Udbetaling Danmark kan følge med, siger han.

Konsekvensen af komplicerede regler og administrativt rod kan være, at borgerne ikke kan gennemskue, om de har fået de penge, de har ret til, og hvor meget de har at leve for i næste måned, frygter Finn Sørensen.

Det skal ses i lyset af, at denne gruppe borgere i forvejen har et lille rådighedsbeløb, som de risikerer at få nedsat drastisk.

- Vi risikerer, at deres utryghed vil vokse enormt, siger han.

Det bliver dyrt

Indførelsen af kontanthjælpsloftet vil ifølge Udbetaling Danmark kræve, at man udvikler et helt nyt system. 

Og det vil tage tid. 

I mellemtiden bliver Udbetaling Danmark derfor nødt til at udføre meget af arbejdet manuelt, hvilket kommer til at koste dyrt. 

"Samlet set medfører den øgede kompleksitet af Udbetaling Danmarks administration betydelige implementeringsomkostninger og en væsentlig forøgelse af Udbetaling Danmarks driftsomkostninger," anføres det i høringssvaret. 

Ifølge høringssvaret kan den manuelle behandling af borgernes udbetalinger vare helt indtil 2018.

Må starte før politikerne har besluttet sig

For at få bare en nogenlunde chance for at følge med politikernes deadlines, bliver Udbetaling Danmark nødt til at tyvstarte med forberedelserne.

Derfor går man igang med at udvikle systemerne, inden regeringen sammen med sine forhandlingspartnere når til enighed om en endelig pakke.

Udbetaling Danmark kom ved årsskiftet på overarbejde, da man havde været for hurtige med at stole på regeringens aftale om nedskæringer i boligydelsen til ældre.

Det betød, at flere tusinde danskere stod til at få udbetalt forkerte beløb i boligydelse.

Forventer flere klager

Oven i udvikling af nye systemer og manuel behandling af udbetalingerne kan Udbetaling Danmark også lige skrive ekstra vejledning af borgerne på to-do-listen.

De nye regler vil nemlig medføre lavere ydelser til borgerne. Og det skal der informeres om.

Ellers vil det ifølge Udbetaling Danmark føre til en stor mængde klager fra folk, der ikke forstår, hvorfor de pludselig modtager færre penge.

"Der ligger derfor i administrationsopgaven en tung vejledningsforpligtelse, ligesom der forventes et stort antal klager, motiveret ved manglende forståelse for reglerne," skriver Udbetaling Danmark.

V: Ingen udsigt til kaos

Venstre afviser imidlertid kritikken.

- Jeg mener ikke at aftalen om kontanthjælpsloftet fører til administrativ kaos. Aftalepartierne er enige om, at administrationen af det nye kontanthjælpsloft skal foregå i tæt samarbejde mellem kommunerne og Udbetaling Danmark, så borgernes retssikkerhed sikres bedst muligt, og så administrationen af det nye kontanthjælpsloft kan blive så effektiv og enkel som mulig, skriver Venstres beskæftigelsesordfører Hans Andersen i et svar til Avisen.dk.

- I den forbindelse er det afgørende for retssikkerheden at undgå dobbeltadministration og mindske sagsbehandlingstiden mest muligt. Det sikres bedst ved, at administrationen af det nye kontanthjælpsloft og de ydelser det omfatter - dvs. boligstøtte og særlig støtte - samles i én myndighed. Aftalepartierne er på den baggrund enige om, at beskæftigelsesministeren skal indlede dialog med KL (Kommunernes Landsforening, red.) med henblik på at få tilrettelagt administrationen af det nye kontanthjælpsloft mest hensigtsmæssigt, fortsætter han.

Udbetaling Danmark har ikke ønsket at uddybe eller kommentere høringssvaret overfor Avisen.dk.

Tryk på ikonet for at læse det fulde høringssvar.
 

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.