DSB kræver lægeerklæring fra sygemeldte lokoførere med tilbagevirkende kraft
Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix
DSB stiller hårdt mod hårdt og kræver nu lægeerklæringer fra sygmeldte lokomotivførere - med tilbagevirkende kraft.

DSB melder hårdt og kontant ud. De vil kræve at sygemeldte lokomotivførere skal aflevere en lægeerklæring - med tilbagevirkende kraft.

Det skriver Avisen.dk.

DSB har fredag kørt sag mod de sygmeldte lokomotivførere i Tjenestemandsretten. Afgørelsen faldt til DSBs side og lokomotivførere ansat som tjenestemænd skal møde på arbejde straks.

- Vi har kunnet konstatere, at vi har fået en tre-fire dobling af sygemeldinger af lokomotivførere i DSB. Det er kun i Jylland og på Fyn, at det gør sig gældende. Vi kan også konstatere, at der ikke er andre personalegrupper i DSB, som på samme måde har fået forværret deres sygefravær. Der er heller ikke andre virksomheder på Fyn og Jylland, som har et forværret sygefravær. Retsformanden har på baggrund af dette valgt at pålægge tjenestemændende straks at normalisere arbejdet, fortæller topforhandler for DSB, Poul Gemzøe-Enemark til Avisen.dk.

Men DSB er ikke tilfredse med, at arbejdet bliver genoptaget fra lørdag. De vil se lægeerklæringer fra alle ansatte på området, som har været sygmeldte siden mandag. Medmindre man f.eks. er langtidssygemeldt, da vil man gå ud fra, at vedkommende reelt har været syg.

- Der vil komme et efterslæb fra denne sag. Har man været syg i denne uge, enten hele ugen eller nogle af dagene, vil vi efterfølgende finde ud af, om der har været lovlig sygdom eller ej, fortæller Poul Gemzøe-Enemark.

Sagen kører videre i Arbejdsretten mandag, hvor der skal tages stilling til, hvorvidt de overenskomstansatte skal normalisere deres arbejde og eventuelt stille med en lægeerklæring som deres kolleger ansat som tjenestemænd.

Hos DSB er man forundret over den måde Dansk Jernbaneforbund har håndteret sagen på. Chefforhandleren for DSB understreger, at man hos DSB hele tiden har været indstillet på at gå i dialog med lokomotivførerenes forbund.

- Jeg har noteret mig, at Henrik Horup mener, at DSB skal invitere til forhandlinger, så man kan få afklaret de her vilkår. Det er jeg lidt forundret over, fordi vi løbende har haft aftalt møder med Dansk Jernbaneforbund, som de har aflyst. Senest har jeg sendt en mail til Henrik Horup for at aftale et møde i fredags, og jeg har ikke hørt noget hele ugen. Dansk Jernbaneforbund har et stående tilbud om at komme til forhandlinger om overgangen til DIs overenskomst. Det gælder endnu, siger Poul Gemzøe-Enemark.

I Dansk Jernbaneforbund tager man sagen alvorligt:

"Med det markant forøgede antal sygemeldinger, og hvis arbejdssituationen ikke normaliseres straks, må det forventes, at der skal føres bevis for, at fraværet skyldes lovligt forfald. Det må formodes, at det ikke vil være tilstrækkeligt bevis med en mundtlig forklaring eller en erklæring om, at fraværet skyldes sygdom. Det må forventes, at der skal afleveres en uddybende lægeerklæring med en specifik og konkret begrundelse for fraværet," skriver forbundet fredag eftermiddag i en pressemeddelelse.

Torsdag udtrykte tillidsfolkene i forbundet mistillid til DSB på et fællesmøde, men indvilgede i at opfordre medlemmer til at tage på arbejde.

Kommer Arbejdsretten og Tjenestemandretten frem til, at der er tale om overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, kan de mødt med krav om bod.

via Listen To News