Dramatisk magtkamp førte til Krifa-kongens fald

Arbejdsliv
Efter at have været den stærke mand i Kristelig Fagbevægelse igennem 14 år er Jesper Wengel nu fortid. Et medarbejderoprør førte til en fyring (Foto: Krifa)

Den kristelige fagbevægelses 1. mand gennem 14 år Jesper Wengel blev fyret fredag - bag fyringen ligger et dramatisk forløb, hvor et stort antal utilfredse medarbejdere tvang fyringen igennem

Den kristelige fagbevægelses 1. mand gennem 14 år, koncerndirektør Jesper Wengel, blev fredag fyret fra sit job af Krifas politisk valgte hovedbestyrelse. Bag fyringen ligger en dramatisk magtkamp, der er uden sidestykke i Krifas 115 årige historie.

For en lille uge siden henvendte seks afdelingschefer – også kaldet funktionschefer - sig til den politisk valgte ledelse, hovedbestyrelsen, med krav om fyring af Jesper Wengel.

De seks chefer havde fået nok af Jesper Wengels enevældige og diktatoriske ledelsesstil og udtrykte direkte mistillid til personen Jesper Wengel.

De appellerede til hovedbestyrelsen om, at den - med øjeblikkelig virkning - fyrede Jesper Wengel, erfarer Avisen.dk samstemmende fra flere Krifa-kilder.

De seks funktionschefer, der reelt satte deres stillinger ind på fyringen af Jesper Wengel, er chef for Krifas A-kasse Aase Bang, kommunikationschef Jonas Norgaard Mortensen, juridisk chef Henrik Kofoed, marketingschef Tim Lykke Jensen, IT-chef Jens H. Terkildsen og HR-chef Bente Juel Danyar.

De seks funktionschefer tegner tilsammen en meget stor del af Krifa-organisationen. Aase Bang har været mange år i Krifa - og tidligere mangeårigt medlem af Krifas direktion.

Forlod omgående hovedkontoret

Hovedbestyrelsen holdt onsdag et ekstraordinært, hasteindkaldt møde, hvor de seks chefers krav om fyring af Jesper Wengel var eneste punkt på dagsordenen.

Hovedbestyrelsen endte med fortsat at bakke op om koncernchef Jesper Wengel. Dog således at både Jesper Wengel og de seks funktionschefer blev opfordret til i fællesskab at indgå i et konstruktivt samarbejde fremadrettet. Af hensyn til Krifa.

Torsdag formiddag orienterede formanden for hovedbestyrelsen, Søren Fibiger Olesen, de seks chefer om hovedbestyrelsens beslutning. Deres reaktion faldt prompte ifølge Avisen.dk’s kilder - de seks rejste sig omgående og forlod alle Krifa-hovedsædet.

Kl. 16.19 torsdag eftermiddag udsendte Søren Fibiger en mail til samtlige Krifa-chefer og medlemmer af hovedbestyrelsen. Heri orienterede Fibiger om de seks chefers kritik af Jesper Wengels ledelsesstil, om hovedbestyrelses beslutning om fortsat at bakke Wengel op, om den fælles opfordring til Wengel og de seks om at finde finde sammen igen og i fællesskab se fremad. Og endelig at de seks chefer nu var gået hjem for at tænke over situationen.

Hundredevis bakkede op

Fra sidst på eftermiddagen torsdag, aftenen igennem og til ud på natten og igen fra tidlig fredag morgen blev formand Søren Fibiger Olesen bestormet med mails fra Krifa-medarbejdere. Det erfarer Avisen.dk fra flere af hinanden uafhængige kilder i Krifa.

Indholdet i indlæggene fra Krifa-medarbejderne - fra alle niveauer - var stort set enslydende. Alle bakkede op om de seks chefer, og alle udtrykte mistillid til koncernchef Jesper Wengel.

Tonen var ikke til at tage fejl af:  Enten fyrer I Wengel - eller også går vi.

Avisen.dk's kilder oplyser samstemmende, at meget stor gruppe medarbejdere torsdag-fredag sendte "fyr Jesper Wengel"-opfordringer til hovedbestyrelsen før et nyt - denne gang ordinært - hovedbestyrelsesmøde fredag formiddag.

Vendte på en tallerken

Torsdag aften indså Krifa-formand Søren Olesen, at han - trods sin daglige gang i Krifa-hovedsædet - havde fejllæst stemningen blandt Krifas cirka 800 medarbejdere.

Det gik med al tydelighed op for Søren Fibiger, at et overvældende antal medarbejdere på alle niveauer opfattede Jesper Wengel som diktatorisk og kolerisk. Og at Jesper Wengel var frygtet af rigtig mange medarbejdere.

Presset fra medarbejderne gjorde i den grad indtryk. Søren Fibiger vendte på en tallerken - og indstillede fredag morgen til hovedbestyrelsen, at man opsagde samarbejdet med Jesper Wengel. Under indtryk af det massive pres fra medarbejderne bakkede en enig hovedbestyrelse nu op om en øjeblikkelig fyring af Krifas ellers så stærke mand gennem de seneste 14 år.

Ud på eftermiddagen fredag udsendte Krifa en meddelelse omtalt i Altinget.dk, hvori fyringen af Jesper Wengel blev bekræftet. Det hedder i meddelelsen, at ”man afbryder samarbejdet med Jesper Wengel på baggrund af en tillidskrise mellem Wengel og flere chefer i organisationen".

Hovedbestyrelsen har konstitueret økonomi-direktør og hidtidigt medlem af direktionen Preben R. Jørgensen som koncerndirektør.

Formanden for Kristelig Fagbevægelse Søren Fibiger Olesen ønsker ikke at udtale sig om situationen til Avisen.dk. Den nu fyrede koncernchef Jesper Wengel ikke har reageret på Avisen.dk's henvendelser.

Nyheder

Vanvittigt:

Padlede ud

over vandfald