Danskerne er trygge ved EU
Langt flertallet af danskerne vil lægge terrorbekæmpelse, miljøbeskyttelse og fattigdom i EU?s hænder. Generelt er danskerne særdeles tilfredse med EU-medlemsskabet.

Næsten fire ud af fem danskere vil gerne give EU kompetence til at træffe beslutninger om terrorbekæmpelse. Også miljøbeskyttelse og bekæmpelse af fattigdom føler danskerne sig helt trygge ved at give EU ansvaret for.

Det viser Europa-Kommissionens nyeste rapport, Eurobarometer 66.

Rapporten viser også, at danskerne er mere positivt stemt over for EU og globaliseringen generelt end den gennemsnitlige EU-borger. Det er dog overvejende de mest velhavende og længst uddannede, der er mest trygge ved Unionen,

I forhold til EU-udvidelsen er danskerne splittede. Halvdelen går ind for, at EU bliver udvidet yderligere, mens den anden halvdel af befolkningen er imod. Der er tilgengæld stor enighed om, hvilke lande der er velkomne. Tre ud af fire danskere vil for eksempel ikke have, at Tyrkiet bliver medlem af unionen, mens næsten alle danskerne gerne vil have Norge ind i varmen.

I forhold til danskernes holdninger og værdier kunne rapporten afsløre, at 88 procent af danskerne mener, at beskyttelse af miljøet skal ske på bekostning af økonomisk vækst. Derudover mener mange danskere, at voldsforbrydere skal have hårdere straffe, og at staten blander sig for meget i vores dagligdag.