Byboerne er storforbrugere af sundhedsydelser
Besøg ? Hovedstadens beboere møder langt oftere op til behandling på skadestuer og hos speciallæger end resten af landets indbyggere

Hovedstadens indbyggere trasker oftere op til undersøgelse og behandling på et sygehus end resten af den danske befolkning. Og de åbner langt oftere døren ind til en speciallæge end landsgennemsnittet.
Det viser Sundhedsstyrelsens rapport ?Forbrug af Sundhedsydelser 2003-2005?, der netop er offentliggjort.
Borgerne i det område, der fra nytår danner Region Hovedstaden, havde således 13 procent flere ambulante besøg på sygehuse (undersøgelse og behandling, men ikke indlæggelse) end landsgennemsnittet. Og hovedstadsbeboeres besøg hos en speciallæge ligger otte procent over.
Og det selv når tallene er ?renset? for køns- og aldersforskelle.
Vi er mere syge
Årsagen til den hyppigere aktivitet i hovedstadsområdet er klar:
»Vi ved, at folk i storbyerne er mere socialt belastede, der er flere enlige, de har et større alkoholforbrug og dermed en større risiko for at blive syge,« forklarer Allan Krasnik, professor i socialmedicin ved Københavns Universitet.
Der er også stor forskel på de forskellige områder af Sjælland eller København.
»Hovedstadens indbyggere har en kortere levetid, de har flere hospitalsindlæggelser, og de er mere syge end resten af befolkningen. Det gælder især folk fra visse områder af København, for der er meget store variationer i hovedstaden. Og så handler det også om udbud. I hovedstaden er der et større udbud af speciallæger, og derfor bruges de også oftere,« fortæller Allan Krasnik.
Færre lægebesøg
Lidt kan vi da glæde os over på Sjælland.
Hovedstadens beboere ligger hele otte procent under landsgennemsnittet, når det kommer til antallet af besøg hos de almene læger.
Og også når man ser på de indlagte patienters forbrug af sundhedsydelser, stikker hovedstadens beboere ud fra resten af landet. De indlagte i Region Hovedstaden havde 11 procent flere ambulante besøg, syv procent flere skadestuebesøg og 11 procent oftere kontakt til en speciallæge end landsgennemsnittet.