Bryder pædagoger loven, når de tvinger børn i flyverdragt?

Det kan være svært at få flyverdragten på ungerne, og derfor holder pædagogerne nogle gange børnene fast. (Foto: Foto: Scanpix)

Når pædagoger tvinger flyverdragten på børnehavebørn, bryder de loven om fysisk afstraffelse, siger forsker. Han mener, at der er brug for klarere retningslinjer.

Når femårige Ida løber ud på legepladsen og nægter at tage flyverdragten på og skriger "Vil ikke," kan pædagogen være nødt til at tage fysisk fat i barnet ved at løfte hende indenfor i gangen, og stille og roligt give Ida overtøjet på, så hun ikke bliver syg af kulde og sne.

Men det er faktisk ulovligt, siger Nicolaj Sivan Holst til Videnskab.dk. Han forsker i strafferet på Aarhus Universitets Juridiske Institut.

- Hvis barnet ikke gør skade på sig selv eller andre, når det går ud i kulden uden flyverdragt, må pædagogen i princippet ikke bruge magt til at tvinge ham i dragten. Det vil sige, at pædagoger og andre, der er arbejder med små børn, overtræder loven konstant for at få hverdagen til at fungere. For den slags situationer opstår jo hele tiden, siger forskeren.

Juridisk uklart

Forskeren har gennemlæst domme og juridisk litteratur om forældres og myndighedspersoners magtanvendelse over for børn. Hans forskning er publiceret i Nordisk socialrättslig tidsskrift og Ugeskrift for Retsvæsen.

Han konkluderer, at det er en juridisk gråzone, hvordan og hvornår voksne har tilladelse til at bruge magt over for børn og især på daginstitutionsområdet. Her stemmer virkelighedens påkrævede gøremål ikke overens med reglerne. Forældre har mere magt.

- Hvis barnet ikke vil have tilstrækkeligt tøj på, eller hvis det ikke vil spændes fast i en sikkerhedssele under en køretur, må forældrene bruge en vis mængde magt til sikring af barnets bedste, siger forskeren til Videnskab.dk

Revselsesretten blev afskaffet i 1997, og siden da har det været strafbart at anvende fysisk magt mod børn.