bØRN Mobning er på alles læber

Når mobning fylder stadig mere i den offentlige debat, skyldes det blandt andet, at mobning på arbejdspladser har åbnet forældrenes øjne for børnemobning, mener eksperter.

Af Knud Brix og Pernille Mainz
knbr@avisen.dk pema@avisen.dk
@BRØD:Drillerier skader ikke. Modgang i skolen hærder. Den slags holdninger var tidligere udbredte i befolkningen, men gennem de seneste år er der kommet øget fokus på mobningens negative betydning.
Både i medierne, hos politikerne og blandt forældrene.
Der er ingen entydig forklaring på holdningsskredet, men eksperter, og folk der beskæftiger sig med mobning, ser flere hovedtendenser. Blandt andet at øget mobning på arbejdspladser har åbnet forældrenes øjne for mobning hos deres børn.
»Der er kommet intens fokus på mobning på de voksnes arbejdspladser. Forældrene har forstået, hvor meget mobning påvirker mennesker negativt. Den forståelse overfører vi til vores børn,« siger mobbekonsulent ved AMOK Klaus Henriksen.

Forldre vil vejledes

Han fortæller, at hvor det tidligere var lærere, der henvendte sig for at få vejledning om mobning, er det i dag overvejende forældre.
»Forældrene i dag vil ikke acceptere, at deres børn bliver mobbet,« siger han.
Der findes ingen undersøgelser, som viser, at problemet med mobning rent faktisk er større i dag end tidligere, men en undersøgelse fra november viser, at knap hver femte danske elev er blevet mobbet i løbet af de sidste to måneder.

Succesfulde brn

Også forældrenes forventninger til, at deres børn skal være succesfulde, har betydning for holdningen til mobning.
»Vi mærker, at forældrene i stigende grad ser deres børn som små trofæer, som helst skal være en succes både socialt og fagligt i skolen. Derfor bliver der også mere fokus på deres trivsel og mobning,« siger Ole Juhl, der er centerleder ved Dansk Center for Undervisningsmiljø, som rådgiver kommuner og skoler om blandt andet mobning.
Ifølge Ole Juhl er der en klar sammenhæng mellem arbejdsmiljøet i klasseværelset og børns faglige præstationer. Og det har været med til at åbne politikernes øjne for problemet, mener han:
»Politikerne har meget fokus på at højne niveauet i folkeskolen. Og efterhånden som det er blevet påvist, at de faglige præstationer hænger sammen med arbejdsmiljøet, har politikere fået fokus på, at mobning i klassen sænker det faglige niveau generelt.«