Aviskrig kvæler aviskampagne

Krigen mellem de danske betalingsdagblade og de gratis morgenaviser får nu Danske Dagblades Forening (DDF) til at stoppe den stort anlagte aviskampagne avistid.dk. Direktøren for DDF Ebbe Dal siger til avisen Markedsføring, at den nye konkurrencesituation gør, at kampagnekronerne skal disponeres anderledes. ULDU