Portør fyret for Facebook-svada: Nu får han erstatning
Jeg håber, at det vil få folk til at huske, hvad de egentlig har ret til at sige i offentligheden, siger Michael Engelbreht. (Foto: Foto: Region Sjælland og Privatfoto.)
Michael Engelbreht har fået en erstatning på 123.871 kroner, efter han blev fyret af Roskilde Sygehus for at skrive et kritisk Facebook-opslag

Tidligere portør ved Roskilde Sygehus har nu fået tilkendt en erstatning, efter at han i 2015 blev bortvist fra sit arbejde på grund af et opslag på Facebook.

En voldgiftsafgørelse d. 10. maj har slået fast, at bortvisningen af den 38-årige portør Michael Engelbreht var en krænkelse af hans ytringsfrihed, og at han derfor skal have udbetalt en erstatning på 123.871 kroner.

Striden mellem Region Sjælland og fagforeningen FOA handlede om, hvorvidt bortvisningen var en passende straf for udtalelsen på Facebook. Og det var den ikke, slog opmanden fast.

Det var flere måneders frustration over arbejdsforholdene på Roskilde Sygehus, der havde fået Michael Engelbreht til tasterne.

- Personligt følte jeg, at jeg var oppe imod en umulig situation, som var meget svær at løse. Ledelsen blev ved med at sige, at der ikke kom flere folk, og arbejdsopgaverne hobede sig op. Jeg fik bare nok til sidst, siger han til Avisen.dk.

Her kan du læse det vrede Facebookopslag, der fik ham fyret med fuldt lønstop og baggrunden for, at den erfarne portør til sidst fik nok af forholdene på sin arbejdsplads.

Region Sjælland tager afgørelsen til efterretning

HR-direktør i Region Sjælland Marianne Evers siger til Avisen.dk, at man bakker op om medarbejderens ret til at sige, hvad de vil.

- Vores medarbejdere har ytringsfrihed, og det har den her portør også. Det, vi har reageret på, er formen i hans opslag, som vi synes har en grovhed, der er stødende. For os er det vigtigt, at man udtaler sig på en ordentlig måde og kan dokumentere de påstande, man fremlægger, siger hun.

Regionen tager afgørelsen til efterretning.

- Den viser, at alle personalesager afgøres ud fra en konkret vurdering. Vi tager selvfølgelig afgørelsen til efterretning og vil kigge på den fremadrettet, hvis der opstår lignende sager, siger Marianne Evers.

Udelukkende egne synspunkter

Ann Britt Olsen er advokat i FOA og har ført sagen.

Mens Region Sjælland mente, at portør Michael Engelbrecht havde udtalt sig på ualmindelig grov og grænseoverskridende vis samt givet urigtige oplysninger, var fagforeningen lodret uenig.

- Vi mener, at han udelukkende har givet udtryk for sine egne synspunkter. Om end tonen og sprogbrugen er provokerende og grov, så mener vi ikke, at ordlyden i facebook-kommentaren var urimelig grov og dermed ikke en overskridelse af grænserne for hans ytringsfrihed.

- Michael gav ikke urigtige oplysninger og havde et rimeligt grundlag for at udtale sig kritisk om forholdene på sin arbejdsplads. Han havde heller ikke rettet sin kritik mod navngivne personer, siger Ann Britt Olsen.

At der i afdelingens trivselsundersøgelse fra 2015 blev konstateret store problemer med arbejdsmiljøet blandt portørerne, har også styrket sagen, forklarer hun.

Ann Britt Olsen er glad for afgørelsen og den betydning, som den kan have fremadrettet.

- Det er en rigtig god afgørelse i forhold til offentligt ansattes ytringsfrihed og rækkevidden af den. Desværre føler vores medlemmer tit, at de ikke kan sige, hvad de gerne vil, fordi de er bange for, at det kan få konsekvenser for deres ansættelse, siger hun.

Støtte fra tidligere kolleger

Fire måneder efter sin bortvisning fik Michael Engelbreht arbejde som portør på Rigshospitalet, hvor han fortsat er ansat.

Erstatningen for bortvisningen har han endnu ikke besluttet, hvordan han vil bruge.

Men sejren har betydet meget for ham og nogle af de tidligere kolleger på Roskilde Sygehus, som han stadigvæk har tæt kontakt til, og som også vidnede i hans sag.

- De har fortalt mig, at de er glade for afgørelsen. Jeg håber, at det vil få folk til at huske, hvad de egentlig har ret til at sige i offentligheden, siger Michael Engelbreht.

via Listen To News