900.000 i erstatning for diskrimination
SAS fyrede en række piloter over 60 år. Ulovligt, mener Ligebehandlingsnævnet og byretten Colourbox
Var fyring af piloter over 60 år socialt hensyn eller ulovlig forskelsbehandling? Det er SAS og Ligebehandlingsnævnet uenige om.

SAS skulle afskedige piloter. Så meget stod klart. Flyselskabet var i krise. Men hvem skulle ud? Det sædvanlige princip var 'sidst ind, først ud'. Men så ville en række unge piloter stå dårligt på et svært arbejdsmarked.

SAS valgte en anden løsning: De ældste røg. De havde nemlig en pension og var dermed sikret en indtægt.

Men det er ulovlig aldersdiskrimination, mener Ligebehandlingsnævnet, der har behandlet sagen og tilkendt de fyrede piloter erstatninger på op til 900.000 kroner hver. Og i byretten har nævnet fået medhold i den påstand og erstatningerne.

SAS har anket sagen til landsretten.

"Vi har ikke fyret piloterne på over 60 år, fordi de var for gamle, men fordi de var dem, der bedst kunne tåle at stå uden et job. De var sikret en løbende indtægt, så vi har taget et socialt hensyn, og det er i øvrigt sket efter aftale med Pilotforeningen," siger Henriette Fenger Ellekrog, koncerndirektør i SAS.

Det er endnu uvist, hvornår sagen bliver afgjort i landsretten.

Erstatningerne til piloterne er de højeste, som Ligebehandlingsnævnet har tilkendt. Den typiske godtgørelse for diskrimination er 25.000 kroner, og netop aldersdiskrimination har fyldt en del det forløbne år. Men der er også andre sager. Her er et udpluk af afgørelserne:

For gammel til IT

Det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at en klager fik afslag på sin ansøgning til en stilling som it-medarbejder med henvisning til, at han aldersmæssigt faldt uden for virksomhedens målgruppe. Klager blev tilkendt en godtgørelse på 25.000 kr.

"Skrid hjem"

Det var i strid med lov om etnisk ligebehandling, at indehaveren af en vinforretning, i forbindelse med et beboermøde afholdt i forretningen, sagde til en mø-dedeltager ”du kan bare tage tilbage til det forpulede land du kommer fra”. Klager blev tilkendt en godtgørelse på 1.000 kr.

Østeuropæisk accent

Det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at en virksomhed valgte ikke at ansætte klager, fordi klager talte engelsk med østeuropæisk accent. Klager blev tilkendt en godtgørelse på 25.000 kr.

Graviditet i vejen

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at klager ikke blev tilbudt fast ansættelse som rengøringsassistent på et sygehus på grund af hendes graviditet. Klager blev tilkendt en godtgørelse på 110.000 kr.

Fyret under forældreorlov

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at en klager blev afskediget fra sin stilling som salgschef under afholdelse af forældreorlov. Virksomheden kunne ikke bevise, at afskedigelsen havde andre årsager. Klager blev tilkendt en godtgørelse på 400.000 kr., svarende til ca. 9 mdr. løn.

Kilde: ligebehandlingsnaevnet.dk

AFSTEMNING
Skal de ældste ud først?
Skal medarbejdere, der kan få pension eller efterløn, fyres først?