100 mio. kr. skal hjælpe sexkrænkede
Børn og voksne, hvis barndom har været et mareridt pga. seksuelle overgreb, skal nu have mere rådgivning og hjælp. Foto: Colourbox
Der er nu afsat cirka 100 millioner fire år til børn og voksne, som har været krænket seksuelt.

Børn udsat for incest skal have mere hjælp. Og voksne, som blev misbrugt i deres barndom, skal også have langt mere støtte, end de får i dag.

Dét har der været bred enighed om i Folketinget, og det er netop blevet offentliggjort, at der er afsat 102 millioner satspulje-kroner til ofre for seksuelle overgreb.

Det fortæller SF's socialordfører Özlem Cekic til Newspaq.

"Vi har afsat 35 millioner til børnehuse. I dag er det sådan, at barnet skal rundt til politiet, kommunen, socialforvaltningen, egen læge og psykolog for at få hjælp. Nu indfører vi disse børnehuse, hvor fagpersonerne er samlet, så disse børn, der er i en sårbar situation, kan få den mest effektive hjælp," siger hun og henviser til erfaringer med konceptet i Sverige.

Hun forventer, at børnehusene vil blive placeret fem forskellige steder i landet.

Men det er ikke kun krænkede børn, der skal have en ekstra hjælp de næste fire år.

Også voksne, der lider af barndommens seksuelle overgreb, skal have langt mere hjælp, end de får i dag.

"Børn, der har været udsat for misbrug, bliver også voksne en dag, og der har vi indtil videre ikke været gode nok til at tage hånd om problemerne. Derfor afsætter vi nu 67 millioner til at oprette en landsdækkende behandlings- og rådgivningsindsats i forhold til mennesker med senfølger af seksuelle overgreb," forklarer Özlem Cekic.

Også socialminister Karen Hækkerup (S) er meget begejstret for hjælpen til netop de voksne.

"Børnenes problemer går ikke nødvendigvis væk, når de bliver voksne. Derfor har vi en forpligtelse til at hjælpe dem, også når de er blevet voksne," siger ministeren til Newspaq.

Det sociale område får i alt 1,8 milliarder kroner fra satspuljen.

Alle partier undtagen Enhedslisten står bag satspuljen.