Undersøgelse: Chefen ignorerer de gode idéer
Chefen står ikke ligefrem på spring for at bruge medarbejdernes gode ideer, siger hver femte ifølge en undersøgelse, som Tns Gallup har lavet for FOA.
Colourbox
Hver femte oplever, at chefen ikke lytter til medarbejdernes gode idéer, viser undersøgelse. "Det er ikke godt nok," siger forsker. Lederne sætter spørgsmålstegn ved, om folket på gulvet vil levere det nødvendige indsats for omsætte ideer til praksis.

Idékassen syltes.

Næsten hver femte lønmodtager oplever, at deres chefer ikke lytter til gode ideer om, hvordan man kan gøre tingene smartere og bedre.

Det viser en undersøgelse, som Gallup har lavet for FOA. Og det er for mange, lyder det fra lektor og institutleder for Marketing & Management ved SDU, Simon Torp:

”Det er ikke godt nok, men jeg havde faktisk frygtet, at det ville værre. Det har kolossal stor betydning for, om folk føler sig værdsat og om arbejdet opleves som meningsfyldt. Ydermere kan det have stor betydning for, hvordan en virksomheden klarer sig generelt, om ledelsen er i stand til at tage medarbejderne med på råd."

Flere øjne til at se

Undersøgelsen viser, at 17 procent slet ikke eller i ringe grad oplever, at der lyttes til medarbejdernes gode ideer. 47 procent oplever, at der i nogen eller høj grad lyttes.

Simon Torp påpeger, at medarbejderne på gulvet ofte har unik forståelse af, hvad der rører sig i virksomheden.

Eksempelvis besidder en sælger en stor viden om, hvordan kunderne modtager virksomhedens produkt. Og en hjemmehjælper har via den tætte kontakt til en borger et unikt forståelse for dennes behov.

”Pointen er, at ledelsen skal lytte til medarbejderne, fordi de sidder inde med vigtig viden. Hvis man formår at etablere et fornuftigt og dialogbaseret forhold til medarbejderne, har man i virkeligheden mange flere øjne til at se på arbejdspladsen og gøre den bedre,” siger Simon Torp.

FOA: Det er ærgerligt

Hos FOA ærgrer man sig over, at medarbejderne ikke oplever at blive taget med på råd.

”Medarbejderne sidder på den faglige kompetence. Derfor er det også dem, der ved, hvordan arbejdet skal udføres. Det er ærgerligt, at man ikke lytter til gode ideer. Der er soleklar gevinst for de arbejdspladser, hvor ledelsen forstår at lytte til medarbejdere omkring, hvordan arbejdsgaverne skal løses,” siger forbundssekretær i FOA, Inger Bolwinkel.

Ligesom Simon Torp peger hun på, at det er vigtigt at føle, at man har indflydelse på ens arbejde. Arbejdsglæden forsvinder og engagementet dør ud, lyder det.

"Det er et stort problem, men desværre er det udbredt, at mange ikke har indflydelse på egen arbejdssituation,” siger Inger Bolwinkel.

Ikke det fulde billede

I interesseorganisation Lederne mener man ikke, at undersøgelsen giver det fulde billede af problemet.

”Alle kan være enige om, at det er en god investering at involvere medarbejdere. Man skal bare huske på, at et godt udviklingsarbejde ikke bare handler om, at medarbejderne kommer med gode forslag. Det forudsætter også, at de er villige til at lave et ekstra stykke arbejde for at få tingene til at lykkes,” siger direktør Bodil Nordestgaard Ismiris.

Det ville være interessant at undersøge i, hvilken udstrækning medarbejderne er parate til at trække i arbejdsbukserne og omsætte de gode ideer til praksis, siger hun.

"Gode ideer gør det ikke alene"

”Vi kommer ingen vegne med gode ideer alene. Medarbejderne  skal være indstillet på at arbejde videre med tingene, før det bliver en succes. Brainstorming er ikke nok. Gode ideer kræver, at der ofte skal ændres på arbejdsrutiner, vagtskemaet og procedurer,” siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

Hun henviser til en endnu ikke offentliggjort undersøgelse foretaget blandt ledere, hvor 98 procent af de adspurgte oplyser, at de udleder deres lederjob gennem coaching og dialog.

"Derfor kan jeg ikke genkende billedet af, at man ikke lytter til gode ideer fra medarbejderne," siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

Lytter chefen?
  • Slet ikke: Fire procent
  • I ringe grad: 13 procent
  • I nogen grad: 30 procent
  • I høj grad 17 procent
  • Ved ikke: Fem procent
  • Procentdel, der blev spurgt, men ikke var i arbejde: 28 procent.

Kilde: Tns Gallup for FOA