uddannelse Elever i provinsen svigtes

Gymnasieelever fra Tønder i Sønderjylland har sværere ved at opnå lægestudiets skyhøje snit end elever, der bor i København.Af Sophie Nyborgsony@avisen.dk@BRØD:I sommer var op mod halvdelen af alle optagne på dyrlægestudiet og en fjerdedel på lægestudiet svenskere. De svenske gymnasieelever fik nemlig automatisk højere eksamenssnit med indførelsen af et pointsystem, der skulle belønne flittige studerende, som valgte et ekstra højniveaufag.Derfor har regeringen nu valgt at ændre på denne pointregel i forhold til de udenlandske studerende, men det løser ikke hele problemet, mener Danske Studerendes Fællesråd (DSF). Pointsystemet giver ifølge uddannelsespolitisk ordfører Mads Svaneklink problemer for unge gymnasieelever i landets yderområder.»Pointsystemet forudsætter, at tilpas mange højniveaufag udbydes på det gymnasium, man går på. Og hvis man går på et lille gymnasium i Sønderjylland, er der altså ofte langt færre højniveaufag at vælge mellem,« siger Mads Svaneklink.Han er tilfreds med de nye tiltag for at undgå uretfærdige fordele for svenske og norske studerende, men han mener, at der er brug for større ændringer.»Som det er nu, kunne man også forestille sig, at folk begyndte at vælge højniveaufag efter, hvad der er tilgængeligt, så de får ek-stra point på studentereksamens snit.«

Sommerkurser

DSF mener, at en løsning kunne være at tilbyde gymnasieeleverne et sommerkursus, som gav mulighed for at komme op på højt niveau, eller også skal regeringen indføre et krav om, at der som minimum skal oprettes et vist antal højniveaufag på gymnasierne.Uddannelsespolitisk ordfører Christine Antorini (S) erkender problemet. Hun peger på bedre samarbejde mellem gymnasierne, så de kunne tilbyde højniveaufag til elever fra andre gymnasier, som en mulig løsning.Det har ikke været muligt at få en kommentar fra videnskabsminister Helge Sander (V).