Tillidsmænd savner tid
Stadig flere forhandler deres egen løn på arbejdspladsen. Det betyder, at tillidsmændene er mere travle end nogensinde. CO-Indstri kræver nu bedre vilkår for tillidsmændene.

Løn, arbejdsmiljø og trivsel. Tillidsrepræsentanter har nok at tage sig af, så både medarbejdere og virksomheder er tilfredse.

Men tillidsmændene selv har for dårlige arbejdsforhold. Tiden er for knap, og ofte savner de adgang til internet, telefon og måske endda et arbejdsrum til fortrolige samtaler.

Nu har CO-Industri sat tillidsmændenes arbejdsforhold på dagsordenen ved de nystartede overenskomstforhandlinger.

»Vi tillidsmænd har fået mere travlt. Der er hele tiden nye tiltag i virksomheden, som skal fremme produktionen. Det tager hårdt på medarbejderne. Så vi har fået mange flere sager, fordi det psykiske arbejdsmiljø er blevet værre,« fortæller Gunnar Jensen, fællestillidsmand på Danfoss, der har været tillidsmand siden år 2000.

Det største problem for tillidsfolkene er, at stadig flere arbejdere igennem de seneste år selv har forhandlet deres løn på plads på arbejdspladsen, fordi overenskomsterne har lagt op til det.

»Vi må selv ud og kæmpe for de ører, vi vil have. Det er nogle af de hårdeste forhandlinger, vi har,« fortæller Gunnar Jensen.

Jobbet som tillidsmand er simpelthen en rigtig tidsrøver. Og det er ikke kun lønnen, som tillidsmændene skal knokle for.

»Jeg bruger rigtig meget tid på det. I starten havde jeg svært ved at nå det hele. Industriens overenskomster gør, at der er mange forhold, der bliver aftalt på virksomheden. Alt det skal tillidsmændene sætte sig ind i. Det er enormt stressende,« siger fællestillidsmand Carsten Bentzen, Coloplast, som har været tillidsmand i 12 år.

Han mener, at hans egen ledelse respekterer den tid, han bruger på tillidshvervet. Og han har både computer, telefon og kontor.

»Men på de små og mellemstore virksomheder halter det. Jeg hører fra andre tillidsrepræsentanter, at de mangler en større forståelse fra arbejdsgiverne,« siger Carsten Bentzen.

Også fællestillidsmand Lars Hansen, Lindøværftet, mener, at forholdene er værst på de mindre virksomheder.

»Vi har, hvad vi har brug for på Lindøværftet. Men nogle af mine kollegaer på andre virksomheder kunne have det bedre,« siger han.