Status Quo om Ungdomshuset
Ruth Evensen har ikke besluttet om Ungdomshuset skal rives ned

Et møde mandag hos overborgmester Ritt Bjerregaard med deltagelse af politidirektør Hanne Bech Hansen og Faderhusets leder Ruth Evensen bragte ingen afklaring om Ungdomshusets nærmeste fremtid.

Både Ritt Bjerregaard og Hanne Bech Hansen håbede, at Ruth Evensen på mødet ville gøre det klart, om Faderhuset agter at rive Ungdomshuset ned. Ikke mindst for Hanne Bech Hansen ville en umiddelbar nedrivning lette arbejdet, da politiet har gjort det klart, at en bevogtning af huset efter rydningen ville være en ressoursemæssigt tungere opgave end selve rydningen.

Men Ruth Evensen slog på mødet fast, at hun efter rydningen først vil tage stilling til en nedrivning efter en inspektion af huset. Først når hun ved selvsyn og efter rådføring med arkitekter og andre fagfolk har dannet sig et indtryk af husets tilstand, beslutter hun sig for, om en nedrivning kan komme på tale.

Derfor kører både kommunen og politiet nu i samme spor som før mødet i dag.

Miljø- og teknikudvalget i København skal på onsdag tage stilling til, hvorvidt Faderhuset må rive huset ned. Det forventes at blive en formsag, da embedsmændene ikke har fundet noget til hinder for et ja, og de politiske signaler er klare.

Og politiet må nu forberede sig på den værst tænkelige form for rydning – først en kæmpeindsats for at rydde huset og derefter en jætteindsats for at forhindre en genbesættelse.