Portørernes strid er årelang
I mange år har portører på Rigshospitalet kæmpet mod at komme under FOA’s overenskomst. Fagforbundenes formænd forstår portørernes utilfredshed.

Strejken blandt portørerne på Rigshospitalet har snart varet en uge. Men i virkeligheden har portørerne i årevis kæmpet for ikke at komme under FOA’s overenskomst, som Danske Regioner vil have. Og der er ikke meget, der peger på, at den kamp vil slutte foreløbigt.

Ifølge portørernes fællestillidsmand, Claus Poulsen, har det nu nedlagte H:S, Hovedstadens Sygehusfællesskab, ved de to overenskomstforhandlinger, der har været i H:S’s levetid forsøgt at få portørerne organiseret under FOA, som i forvejen dækker alle andre portører i landet. Men Rigshospitalets portører holder på deres ret til at forhandle deres egen overenskomst.

Formanden for FOA, Dennis Kristensen, forstår portørernes frustration og mener, at den store synder er virksomhedsoverdragelsesloven, som kommunerne og amterne har tilsluttet sig i forbindelse med kommunalreformen. Loven beskytter de ansatte mod lønforringelser fra 1. januar til de næste overenskomster i marts 2008, men selve overenskomsten er ikke beskyttet.

»Jeg kan godt forstå, at portørerne reagerer mod det her, for det er helt urimeligt, at loven beskytter arbejdsgiverne bedre end lønmodtagerne.«

Hos Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund holder formand Bjarne Høpner også politikerne til ansvar.

»Det er regionspolitikernes skyld, at situationen er, som den er, fordi de har bragt loven på banen. Men det berettiger dog ikke vores medlemmer til at strejke,« siger Bjarne Høpner.

Nuancer til forskel
Begge formænd og fællestillidsmand Claus Poulsen er enige om, at der i grove træk ikke er stor forskel på de to overenskomster.

»Det drejer sig om nuanceforskelle, men for os handler det om den frie ret til at vælge og til at være tæt på, når forhandlingerne foregår,« siger Claus Poulsen.

»Som det er nu, sidder vi seks personer med ved forhandlingerne, og vi føler vi har indflydelse. Sådan vil det næppe være under en anden overenskomst.«

Hvis ikke Danske Regioner ønsker at sætte sig tilrette ved forhandlingsbordet igen, så fortsætter strejken, siger Claus Poulsen.

 

FAKTA:
De to overenskomster adskiller sig blandt andet på følgende områder:

Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund:
- Højere ferieprocent
- 1 års karenstid før pension kan optjenes
- Aftentillæg på 20 kroner i timen

FOA:
- Højere pensionsprocent
- Arbejder på papiret med delte vagter, som betyder, at portørerne skal møde klokken seks og arbejde tre timer. Herefter to timers fri inden endnu fem timers arbejde.
- Aftentillæg svarende til 28 procent af den faktiske løn.