PKK indsamler millioner i Vesteuropa
Kurdiske erhvervsfolks "donationer" til PKK er i virkeligheden en ulovlig skat, hævder Europol i rapport.

Den kurdiske organisation PKK skraber millioner af kroner sammen gennem pengeafpresning og ulovlig beskatning rundt om i Vesteuropa.

Det står i en årsrapport fra Europol om terror.

Under betegnelser som "donationer" og "medlemsgebyrer" skaffer organisationen sig store beløb, men reelt er der altså tale om ulovlige skatter og afpresning, fremgår det.

Rundt om i Europa kommer der også penge i kassen ved hjælp af narkohandel og menneskehandel.

Rapporten blev fremlagt under retssagen i Københavns Byret mod de to selskaber, som står bag den kurdiske tv-station ROJ TV.

Byretten har i dommen slået fast, at ROJ TV reelt er talerør for PKK, og at formålet er at fremme PKK's virksomhed, som blandt andet omfatter terror i Tyrkiet.

De to selskaber blev hver idømt bøder på 2,6 millioner kroner.

Men selskaberne finder dommen forkert og mener, at der ikke er taget tilstrækkeligt hensyn til ytringsfriheden.

Selskaberne har anket til frifindelse i Østre Landsret, som tager fat på sagen i løbet af efteråret.

Under sagen har efterforskere forsøgt at afdække pengenes vandring, og en ransagning i Antwerpen skaffede adskillige oplysninger.

De viste, hvordan der fra PKK's økonomiafdeling blev kanaliseret penge til medieselskaberne. Det skete blandt andet gennem fonde.

I alt skal PKK over en årrække have pumpet 231 millioner kroner ind i medieselskaberne, sagde anklageren i ROJ-sagen.

Det er netop oplysninger om de økonomiske transaktioner, som indgår som en del af baggrunden for tirsdagens aktion, hvor politifolk anholdt otte mænd.

De sigtes for dels at have indsamlet millioner og dels for at have formidlet millioner af kroner til PKK. Henholdsvis 67 millioner kroner og cirka 140 millioner kroner.

/ritzau/