Personale på bosteder bliver ramt af PTSD
En 57-årig plejer blev i marts 2016 blev dræbt af patient på bostedet Lindegården i Roskilde. Nye tal viser, at mindst 137 ansatte på bosteder har anmeldt PTSD som arbejdsskade i løbet af de sidste fem år. Foto: Claus Bech / Ritzau Scanpix
Mindst 137 ansatte på bosteder har på fem år anmeldt PTSD. Samtidig bliver flere udsat for vold.

Det kan være farligt at arbejde på et af landets bosteder. Fra 2013 til 2017 har mindst 137 ansatte på bosteder anmeldt posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) som arbejdsskade.

Den samme psykiske lidelse som mange soldater i krig bliver ramt af. Det viser tal fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som er blevet trukket for Fagbladet FOA.

Det er 137 for mange, mener psykolog Lars Peter Sønderbo Andersen, der forsker i psykiske arbejdsskader ved Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning.

- PTSD kan være stærkt invaliderende for den enkelte, og det er foruroligende, at så mange får PTSD af at gå på arbejde, siger han til Fagbladet FOA.

14 procent af de 137 har fået deres PTSD anerkendt som arbejdsskade. Det er højt sammenlignet med den generelle anerkendelsesprocent. I 2016 blev 4,1 procent af de anmeldte psykiske arbejdsskader anerkendt.

På bosteder kan voldsomme hændelser som overfald udløse PTSD, og psykolog Lars Peter Sønderbo Andersen og andre fagfolk hører om en stigning i volden mod ansatte på bosteder.

- Mange steder er beboerne blevet dårligere og mere udadreagerende, og derfor er personalet udsat for mere og grovere vold, siger Lars Peter Sønderbo Andersen.

Han pointerer, at ledelsen skal sørge for, at der er en klar voldspolitik, der er planlagt og diskuteret, før en slem hændelse sker. Formand for FOAs Social- og Sundhedssektor Karen Stæhr er enig i, at ledelsen skal tage ansvar. Men hun mener også, at de ansvarlige politikere bør tage mere ansvar.

- Det må vække bekymring hos de politikere, der skal sikre, at der er ressourcer nok til, at personalet kan løfte opgaverne på bostederne. Det er der ikke i dag, siger Karen Stæhr til Fagbladet FOA.

I et skriftligt svar fra Kommunernes Landsforening (KL) forholder KL's socialudvalgsformand Joy Mogensen sig ikke til spørgsmålet om, hvorvidt der er behov for flere personaleressourcer, men kalder problemer med vold alvorligt og beklageligt.

"Den slags skal aldrig være en naturlig del af arbejdsdagen. Derfor er kommunerne meget opmærksomme på problemet med trusler og vold," står der blandt andet i det skriftlige svar, hvor det også nævnes, at Socialstyrelsen har iværksat en række tiltag for at forebygge vold på bosteder.