OVERBLIK: Her er retsopgøret mod Peter Madsen
Der er afsat 12 retsdage til at afgøre, om Peter Madsen skal dømmes for drabet på den svenske journalist Kim Wall. Foto: Anne Gyrite Schütt/Scanpix
Den drabstiltalte Peter Madsen har valgt, at så få mennesker som muligt skal afgøre hans skæbne.

Københavns Byret fortsætter onsdag drabssagen mod ubådsbygger Peter Madsen. Den tiltalte kræves idømt fængsel på livstid - alternativt forvaring.

Onsdag fortsætter anklageren først med at udspørge Peter Madsen. Han spørger blandt andet Madsen ind til parteringen af Kim Wall. Om eftermiddagen får forsvareren mulighed for at stille Madsen spørgsmål.

Her kan du få et overblik over, hvordan sagen kommer til at forløbe.

* Der er afsat 12 retsdage til sagen, der begyndte 8. marts. Dommen ventes 25. april.

* Da kravet fra anklagemyndigheden er en straf på over fire års fængsel, er sagen rejst som en nævningesag.

* Peter Madsen har imidlertid ønsket, at så få mennesker som muligt skal afgøre hans skæbne. Derfor erstattes de tre juridiske dommere og seks nævninger af en domsmandsret. Det vil sige en enkelt juridisk dommer samt to domsmænd. Ligesom nævninger har domsmænd ingen juridisk baggrund.

* På retssagens første dag læste specialanklager Jakob Buch-Jepsen indledningsvist sagens anklageskriftet højt.

* Herefter oplyste Madsen, at han fortsat nægter sig skyldig i drab og i anden kønslig omgang end samleje under særligt skærpende omstændigheder. Omvendt erkender han sig skyldig i at have parteret Kim Walls lig og i at have smidt kropsdelene i havet.

* Det næste punkt på dagsordenen var anklagerens forelæggelse. Det vil sige, at Jakob Buch-Jepsen præsenterede sagens objektive fakta, samt hvordan sagen er planlagt til at forløbe. Formålet var at give rettens medlemmer et overblik over, hvad de har i vente.

* Resten af dagen gik med den 47-årige Peter Madsens forklaring. Afhøringen fortsætter hele onsdagen.

* Når afhøringen af den tiltalte er afsluttet, følger sagens vidner. Der er indkaldt ikke færre end 37 vidner, herunder en retsmediciner og andre eksperter. Deres forklaringer ventes at strække sig over seks retsdage.

* Efterfølgende vil anklagemyndigheden typisk have en del skriftligt materiale, som skal dokumenteres. Særligt interessant bliver det angiveligt at få indsigt i den mentalerklæring, som er udarbejdet om Peter Madsen.

* Det er på baggrund af den undersøgelse, at eksperterne i Retslægerådet har vurderet, at Madsen er så farlig, at det kan være påkrævet at idømme ham forvaring på ubestemt tid for at undgå ny kriminalitet.

* Når beviserne er lagt frem, gør først anklageren og derefter den tiltaltes forsvarer rede for, hvordan de ser på skyldsspørgsmålet. De argumenterer også for, hvilken sanktion de finder passende. Anklagemyndigheden har allerede slået fast, at målet er fængsel på livstid. Kun hvis retten skulle overveje at straffe Madsen med en tidsbegrænset fængselsstraf, vil anklagemyndigheden foretrække forvaring.

* Inden retten trækker sig tilbage for at votere, får den tiltalte mulighed for at få ordet.

* Under voteringen gennemgår retsformanden kort sagen og de beviser, der er blevet lagt frem. Derefter taler man uformelt om sagen. Hvis dommerne ikke er enige, går man over til en formel afstemning. Yngste domsmand stemmer først, og retsformanden stemmer sidst.

* Når dommerne vender tilbage til retssalen, står alle tilstedeværende op, mens retsformanden afsiger dommen. Forventningen er, at det sker 25. april.

Kilder: Ritzau, anklagemyndigheden og domstol.dk.

/ritzau/