Lene E. afviser tilfældig aflytning
Politiet får ikke lov til at aflytte tilfældige danskeres mobiltelefoner, sådan lyder det i helt nye toner fra justitsminister Lene Espersen

Justitsminister Lene Espersen (K) skrifter nu kurs i regeringens anti-terror politik. Tidligere har hun talt positivt for, at politiet kan aflytte alle telefoner i et særligt område. Men nu afviser justitsministeren idéen om den såkaldte telefonskanning, der i sagens natur vil gøre det lovligt for politiet at aflytte helt uvedkommende personers telefoner.

Derfor har ministeriets eget Strafferetsplejeudvalg tidligere afvist tanken, og Politiets Efterretningstjeneste har nu fortalt ministeren, at skanningerne ikke er noget særligt brugbart værktøj.

»Politiets Efterretningstjeneste har over for mig oplyst, at telefonskanning kun i en helt ekstraordinær nødsituation kan tænkes at være et relevant skridt med henblik på at afværge en terrorhandling. Da der, som anført af Strafferetsplejeudvalget, i et sådant tilfælde allerede efter gældende ret ville kunne foretages telefonskanning på grundlag af et almindeligt nødretsprincip, er der efter Politiets Efterretningstjenestes opfattelse ikke et aktuelt behov for lovgivning om spørgsmålet,? siger Lene Espersen.