Koks med Digital Post kan ramme velfærd
Den digitale post til og fra det offentlige skulle spare kommuner, regioner og stat og en milliard kroner om året, der så skulle gå til velfærd. Men nu er det usikkert, om besparelserne kommer i hus.  Foto: Scanpix/arkiv
Det er uklart om danskerne får mere borgernær velfærd med Digital Post.

Det kan gå ud over velfærden, hvis de økonomiske gevinster ved Digital Post ikke kommer i hus. 

Sådan lyder vurderingen fra professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh, efter Rigsrevisionen i en ny rapport konkluderer, 'at det ikke er sandsynligt, at de offentlige myndigheder kommer til at spare hele potentialet på ca. 1 mia. kr. om året ved at overgå til Digital Post.'

I staten har Finansministeriet sparet 47,6 millioner ved at skære i bevillingerne til Skat og Rigspolitiet. Men da de to instanser nu kun forventer at spare 29 millioner med Digital Post, efterlades der et hul på 19 millioner, som myndighederne har dækket ved at spare andre steder. 

Det har ikke været muligt, at få svar fra Regionerne på, om man er nået i mål med den forventede besparelse på 178 millioner, eller om der også hos dem er et hul i budgettet, der skal finansieres på anden vis. Kommunernes Landsforening (KL) oplyser, at de ikke opgør, om kommunerne har sparet det forventede potentiale på 550 millioner kroner.

Trods Rigrevisionens alvorlige skepsis over for om der overhovedet kan spares så mange millioner, er både regioner og kommuner allerede blevet frataget halvedelen af de penge, man forventer at kunne tjene med Digital Post.  

Uklart om man opnår besparelser

 - Her kan noget altså tyde på, at det fulde potentiale ved Digital Post ikke er blevet udnyttet. Og har man taget pengene på forhånd og besparelserne ikke kommer hjem, så mangler de selvfølgelig i kassen. Og man vil have mindre penge til velfærd, siger Per Nikolaj Bukh.

Han forklarer, at man reelt ikke kan påvise kommunernes tab eller gevinst ved at indføre Digital Post, da man altså på forhånd har taget pengene ud af budgettet og at man ikke kan påvise at det hul, de eventuelt måtte have, stammer fra lige præces den beskæring. 

I en bemærkning til Rigsrevisionens rapport skriver Statsrevisorne dog, at det på grund af 'væsentlige usikkerheder i forhold til at dokumentere besparelserne' bliver 'uklart, om man opnår de potentielle besparelser, og om de bliver anvendt som forudsat – til bedre service til borgerne.'

Per Nikolaj Bukh understreger, at det under alle omstændigheder må være en økonomisk fordel for kommunerne at indføre Digital Post, da der bliver sparet penge på porto.  

Det samme påpeger KL:

- Kommunerne har haft stor opmærksomhed på de organisatoriske ændringer som følge af indførelsen af Digital Post og det er KL's forventning af kommunerne i det store har høstet de forventede gevinster. Digital Post skulle gerne være medvirkende til, at medarbejderne kan bruge deres arbejdstid på andet end at sidde og slikke frimærker, lyder det fra kontorchef Pia Færch. 

 

Om Rigsrevisionen

Rigsrevisionen er en offentlig virksomhed, der skal sikre, at den danske stat forvaltes effektivt og så økonomsisk effektivt som muligt. 

De tjekker altså op på, om pengene i statskassen bliver brugt fornuftigt og som Folketinget har bestemt. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til at undersøge besparelserne ved Digital Post. 

Læs hele Rigsrevisionens beretning her.