Jens Rohde: Det er en god dag for Europa
Grønt lys til euro-redning fra tysk forfatningsdomstol er afgørende for økonomisk stabilitet i EU, mener Rohde

- Det er en god dag for Europa. En god dag for solidariteten i fællesskabet.

Sådan siger Venstres gruppeformand i EU-Parlamentet, Jens Rohde, efter at den tyske forfatningsdomstol med forbehold har godkendt redningsplanen for euroen.

Dommen gør det muligt for Tyskland at ratificere finanspagten og den nye økonomiske redningsfond, ESM.

- Nu kan Europa komme videre, og det er der hårdt brug for, siger Jens Rohde.

Med torsdagens dom afviser domstolen en lang række klagere, der ville forhindre den tyske forbundspræsident, Joachim Gauck, i at underskrive de to fælleseuropæiske instrumenter.

Klagerne mener, at finanspagten og den økonomiske redningsfond ESM vil fratage Forbundsdagen magt og være i strid med den tyske forfatning.

Hvis forfatningsdomstolen i Karlsruhe var gået imod redningsplanen, kunne det have udløst en alvorlig krise i euro-samarbejdet, som kunne have ført til en opløsning af den monetære union.

Men nu kan præsident Gauck ratificere traktaterne bag finanspagten, som skærper kravene til økonomisk disciplin i de 17 lande i euro-samarbejdet.

Redningsfonden ESM skal holde hånden under de euro-lande, som er ude i et økonomisk uvejr. Det gælder navnlig landene i det sydlige Europa.

Tyskland kan nu bidrage til den europæiske krisefond og fælles gældshæftelse gennem Den Europæiske Centralbanks (ECB) opkøb af statsobligationer i de kriseramte lande.

Forfatningsdomstolen fastslår dog, at Tysklands bidrag til ESM ikke kan overstige de aftalte 190 milliarder euro, medmindre Forbundsdagen og Forbundsrådet billiger det.

Og der er endnu ikke taget stilling til, om ECB må opkøbe statsobligationer ubegrænset.

- Det ændrer dog ikke på, at hovedbudskabet er grønt lys til den finanspagt, som er afgørende for, om Europa kan opnå den nødvendige økonomiske stabilitet, siger Jens Rohde.

- Derfor er jeg ret sikker på, at verden ånder lettet op, omend den europæiske krise er langt fra løst.

Euroens værdi steg i minutterne efter dommen.

/ritzau/