Hjerneskadede laver ny lokalforening

Frivillige · Hjerneskade-foreningen vil nøje kigge kommunerne over skulderen, efter at de i forbindelse med kommunalreformen har overtaget en lang række opgaver på handikap-området. For at kunne følge den indsats, som kommunerne yder over for hjerneskadede og deres familier, har foreningen derfor besluttet at nedlægge Århus Amtskreds og i stedet oprette en ny lokalforening for hele Århus-området. Med tiden er det desuden meningen, at der skal oprettes selvstændige lokalforeninger i andre store kommuner i Østjylland. For at realisere den nye forening, afholdes der stiftende generalforsamling for alle interesserede lørdag den 27. januar i Værestedet, Marselisborg Center. BRST