Blå blok lover bedre behandling
Pressen var mødt talstærkt op i Finansministeriet, da det i formiddags blev besluttet, at regionerne nedlægges. Foto: FOLKVER PER / POLFOTO
Regionernes serviceniveau har været alt for forskelligt fra region til region. Det er en af de årsagerne til, at de nu bliver nedlagt.

Der har været alt for stor forskel på, hvordan de fem regioner har klaret opgaven med at sikre danskerne et godt og effektivt sundhedsvæsen.

Det er den altoverskyggende grund til, at regeringen og Dansk Folkeparti i dag har taget konsekvensen og planlagt nedlæggelse af regionerne med udgangen af 2012.

"Jeg er fuldt og fast overbevist om, at vi nu får et bedre sygehusvæsen, der løser opgaverne bedre for patienterne. Administrative enheder eller politiske systemer opretholder vi jo ikke for vores egen skyld. Vi er jo til for at sikre, at de danske borgere får den bedst mulige behandling, og der er vi overbevist om, at det gør vi bedst ved det her nye styringssystem," sagde finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) efter mødet med Dansk Folkeparti, hvor beslutningen blev truffet.

Planen er, at der nu nedsættes to udvalg, som skal undersøge henholdsvis sygehusområdet og de andre opgaver, regionerne har varetaget. De skal allerede inden nytår aflevere deres konklusioner, og så bliver nedlæggelsen en realitet per 1. januar 2013, hvis der er flertal for det efter et valg. Det betyder, at de fem regioner kun når at blive seks år gamle.

En meget tilfreds økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen (K), konstaterede, at en af de konservative kernesager nu bliver en realitet. De konservative har længe villet af med regionerne, som ministeren kalder "et fedtlag".

"Konservativ begejstring. Vi får afskaffet regionerne. Det har vi kæmpet for i mange år. Det betyder mere effektiv sygehusstruktur med fokus på patienterne. Man sparer bureaukratiet og administrationen væk, som man så kan bruge til sygebehandling," siger Brian Mikkelsen til Newspaq.

Blot halvanden time skulle Dansk Folkeparti og regeringen bruge til at træffe den endelige beslutning om nedlæggelse af regionerne, som også løsgængeren Pia Christmas-Møller har del i. Det er mest fair, at beslutningen offentliggøres nu, når et folketingsvalg er lige om hjørnet, fastslår gruppeformand Kristian Thulesen Dahl (DF).

"Netop det at et folketingsvalg er nært forestående, gør det jo oplagt at fortælle vælgerne, hvad det er, vi vil gennemføre efter et valg, så vi ikke går og putter med tingene, og så pludselig gør nogle ting efterfølgende. Vi fortæller vælgerne før valget, hvordan vi vil håndtere sundhedsvæsenet efter valget, hvis vi har mulighed for det," siger Kristian Thulesen Dahl.

Allerede da regionerne blev oprettet kæmpede Dansk Folkeparti imod, men glæder sig over, at der nu er flertal for nedlæggelsen.

"Nu har vi den oplevelse, at der er nogle af vores venner, der kan se, at der faktisk er fordele ved at have et rent statsligt forankret sundhedssystem. Det giver mere ensartet patientbehandling ud over landet, og det betyder også, at vi kan spare nogle administrative udgifter, som vi kan bruge på patienterne i stedet for," siger Kristian Thulesen Dahl.