Administration 

Agile principper skaber flow i en virksomhed

Iværksætteri

Freeway-koncernen tror på værdien af vidensdeling, og at alle kan lære af hinanden. Derfor inviterer Viborg-koncernen i efteråret 2019 alle interesserede indenfor til forskellige sessioner om emner, koncernen har særligt stor erfaring med. Et af de emner er interne processer og ledelse. Her arbejder virksomheden efter at følge koncernens agile principper. Et sæt principper lederne her fortæller mere om.

Freeway Meet Ups

I Freeway-koncernen tror vi på værdien af vidensdeling, og at vi alle kan lære af hinanden. 
Derfor inviterer vi i efteråret 2019 alle interesserede indenfor til forskellige sessioner om emner, koncernen har særligt stor erfaring med.

Du kan læse mere om sessionerne hér: https://www.freeway.dk/events/


Agile principper 

Hos Freeway har vi det sidste år, som en del af at blive en agile virksomhed, implementeret Scrum i it – afdelingerne, og kanban i marketingafdeling. Vi har hver dag arbejdet ud fra de agile principper og med et agilt mindset. 

Vi er kommet RIGTIG langt, men vi kommer aldrig i mål, vi vil nemlig være bedre, og bedre. Mere vil have mere. Vi har skabt et bedre flow, et bedre arbejdsmiljø og Fru. Direktør Mia Wagner har rigtig godt styr på sin forretning. 

Vi tror på, at vi som koncern kan bevare den energi og innovationsevne, som  de nyopstartede konkurrenter har, da vi har en størrelse, et know how og et set up som gør, at vi har mange flere muskler at gøre med. Vi tror også på, at med vores agilitet og hurtighed, kan vi kan bevare vores konkurrenceevne over store virksomheder med stringente proceskrav og rigide systemer. 

Vi skal udnytte vores placering og vores set up, som vi allerede gør nu, og på den måde kan vi få en bæredygtig forretning i konstant udvikling, som et godt sted for vores medarbejdere at være og samtidig giver en god bundlinje. 

Det er missionen – og vi er godt på vej. Læs principperne nederst hvis du har lyst, vi håber på at du kan blive inspireret. Hvis du ikke allerede er inspireret, så læs tilbagemeldingerne fra medarbejderne først :)

Skal du lige ha et godt råd med herfra, så er det følgende: 

Indfør retrospektiv dvs. at vi stopper op i alle teams hver 2. uge, hvor vi taler åbent om, hvad der gik godt og hvad der gik skidt. Lad en anden end lederen facilitere det, og skab et frit rum, hvor alle tør tale. Det minimerer brok, dårlig stemning og andre ikke-konstruktive situationer. 

Tak til vores proceskonsulent Søren Weiss, som har været en uvurderlig støtte på rejsen. 

Tilbagemeldinger fra kollegaer og medarbejdere: 

En fredag i december afholdte vi en agile evaluerings workshop, og her er et udkast, sagt med medarbejdernes egne ord. 

 • Jeg har lyst til at forberedre min kompetencer, når jeg selv tager større ansvar for opgaverne.
 • Færre flaskehalse og bedre overblik.
 • Hurtig reaktion ved optimering af arbejdsopgaver.
 • Før havde jeg 10 små opgaver, som jeg arbejdede på og blev aldrig færdig. Nu arbejder jeg på få opgaver ad gangen, som bliver helt færdig.
 • Vi kan estimere vores opgaver bedre end før.
 • Jeg bliver hørt og tør sige min mening.
 • Bedre kommunikation og færre misforståelser.
 • Støj à reduceres
 • forståelse for andres tid og opgave
 • Vi stoler på hinanden, og at alle gør sit job godt nok.
 • Jeg er slet ikke så stresset og har ikke travlt på samme måde, som før.
 • Det er en god ledelse, hvor det er rart at være. Man føler at alle er lige og at der bliver sat pris på medarbejderne.

 

 

Freeways agile principper

 1. Vores højeste prioritet er at stille kunden tilfreds gennemtidlig og løbende afleveringaf software eller andre leverancer. 
 2. Det betyder at vi løbende giver hinanden status og at vi fortæller hinanden hvor langt vi er nået i vores projekter, så vi kan give hinanden feedback og sammen nå til den bedste løsning. 
 3. I It-afdelingen holder vi sprint Review, og leverer ny funktionalitet hver 14. dag.

                                                          iii.     i marketing holder vi projektmøder igennem større kampagner eller projekter og fortæller hinanden, hvor langt vi er kommet og hvad vi har klar nu. 

 

 1. Vi imødekommerændringer og krav, også selvom de fremkommer sent i udviklingen. De agile processer sikrer at ændringer er til kundens fordel. 
 2. I it – afdelingen betyder, at processen er indrettet sådan at vi løbende kan tage imod nye/ændrede krav, men vi søger så vidt muligt at undgå ændringer til opgaver, der er i sprintet. Det er de korte sprints (14 dage) der muliggør løbende tilpasninger. 
 3. I marketing betyder det, at hvis vi får en bedre ide, som giver kunden værdi, så ændrer vi planen.

 

 1. Løbende levering af velfungerende software eller opgaver.Jo hyppigere des bedre.
 2. Det betyder at vi bryder opgaverne ned i mindre bidder, og dermed løbende kan vise noget der virker. 
 3. I It – afdelingen brydes opgaverne op i mindre bidder og der leveres fungerende software efter hvert sprint.

                            III.           I marketing laves store opgave lidt adgangen, så man hele tiden kan få feedback på, hvor man er nået til og om man er på rette vej. 

 

 1. Forretningsrepræsentanter og udviklere skalsamarbejde dagligt gennem hele projekter. 
 2. Det betyder at vi hos Freeway sidder tæt fysisk sammen og taler om løsningerne når de laves. 
 3. Det betyder at lederne fra hver afdeling mødes hver morgen, hvor der er daglig sparring med repræsentanter fra alle afdelinger.

 

 1. Opbyg projekterne omkringmotiverede personer. Giv dem de rette omgivelser og den nødvendige støtte og stol på at de kan klare opgaven. 
 2. Hos freeway betyder det, at ledelsen stoler på sine medarbejdere og ledelsens vigtigste opgave er at sørge for gode fysiske og psykiske rammer, så medarbejderne kan yde deres bedste. 
 3. Det er kun lederne for de forskellige teams, der kan give teamet opgaver. Kun derved skaber vi ro. 

                            III.           Vi stoler på hinanden og at alle løser opgaverne på bedste vis. 

 1. Vi respekterer hinandens faglighed. 
 2. Hvis en opgave er løst af teamet og godkendt lederen, stoler vi på at opgaven er løst på bedste vis. 
 3. Ledelsens opgaver er at fjerne forhindringer, så medarbejderne kan gøre deres job på bedste vis. 

 

 1. Den mest effektive kommunikationsform er samtaleAnsigt til Ansigt.
 2. Det betyder at vi hos Freeway minimere antallet af interne mails, og hvis muligt, kommunikerer vi ansigt til ansigt både internt i afdelingerne og på tværs. 
 3. Det betyder at vi tør diskutere svære problemstillinger ansigt til ansigt. 

 

 1. Fungerende software/ gode resultater via dataer den primære måde at måle og skabe fremdrift, optimering og vækst. 
 2. Freeway er en datadrevet virksomhed, så vi tror på, at de data vi får fra vores systemer, er valide. 
 3. Vi definerer mål for alle vores opgaver, og dermed kan vi måle succes.

                            III.           Vi dokumenterer vores resultater i alle afdelinger til videre brug. 

 

 1. Agile processer fremmerBæredygtig udvikling, systemejere, udviklere, brugere, kundeservice, marketing bør til enhver tid kunne opretholde et fast udviklingstempo. 
 2. Vi minimerer forstyrrelser for hinanden og vi har en forståelse for vigtigheden af hinandens opgaver. 
 3. Ledelsens vigtigste opgave er at minimere støj og afbrydelser for teamets medlemmer. 

                            III.           Ledelsen prioriterer alle opgave for hvert team. 

 

 1. Fokus påteknisk ekspertise og godt design fremmer den agile udvikling. 
 2. Vi laver de bedste løsninger fra start og vi går ikke på kompromis med løsningen af nye designs. 
 3. Vi har fokus på at lave opgaverne på bedste vis og gøre dem helt færdig, så vi ikke laver unødvendige forhindringer for processerne i vores opgaver fremadrettet og undgår teknisk gæld (ting man tror man kan vende tilbage til og fikse senere hvilket aldrig sker). Dette gælder alle afdelinger. 

 

 1. Enkeltheddefineret som kunsten at maksimere mængden af ”ikke udført arbejde” er essentiel. 
 2. Vi sætter en ære i at gøre tingene så enkle som mulige. 
 3. Vi løser opgaverne 100% og ikke 110%, og vores fokus er ”giver det værdi for kunden.”

                            III.           Hver gang at vi er i tvivl, spørg vi os selv ”giver denne opgave værdi til kunden, ” hvis nej, så gør vi det ikke. Hvis ja, hvor enkelt kan vi så gøre det 

 

 1. De bedste arkitekturer, ideer, løsning, krav og designs stammer fraselvorganiserede teams.
 2. Hos Freeway ved vi, at medarbejder er den største ressource som virksomheden har, og vi ved at opgaver løses bedst i fællesskab. Det betyder, at medarbejderne selv finder måder hvorpå opgaverne skal løses. 
 3. Vi respekterer hinanden og vi tror på at alles ideer er lige gode og at vi alle er lige meget værd. Det betyder at alle komme med inputs til opgaverne i eget teamet. 

                            III.           Vi ser ledelsen som en form for trænere, der sætter de store linjer, mens medarbejderne finde de bedste designs, ideer, krav mm., samt løsningerne hertil. 

 

 1. Med jævne mellemrumreflekterer gruppen over, hvordan den kan blive mere effektiv og tilpasser sin adfærd derefter.
 2. Vi holder møder jævnligt møder, hvor vi evaluerer vores arbejdsformer. Marketing og udviklingsafdelingen mødes i teams hver 2. uge, ledelsen evaluerer sine metoder 1 gang pr. mdr.
 3. Vi ved, at vi kun kan blive bedre, hvis vi evaluerer og reflekterer. 

                            III.           Vi tør sige de svære ting til hinanden. 

 1. Vi tør udfordre ledelsen og vi tør være åbne. 

Tre mænd i en sofa med logo i neon bagved
Iværksætteri

Trods corona:

Digitalt SEO-bureau stormer frem

og udvider til Sverige

En lille pige med en dukkevogn
Iværksætteri

Legetøj skal der leges med

Kleen hub
Iværksætteri

De lancerer Danmarks

første kaffekop-retur system

En fyr i frakke, halstørklæde stående i sneen
Iværksætteri

Adam fik 30.000 kroner

i fradrag hos SKAT via ny app

En mand på et bibliotek
Iværksætteri

17-årig løste mundbinds-problem

Har solgt 270.000 eksemplarer

Tre yngre mænd i forklæder inde i Kødbyen
Iværksætteri

De vil overtage slagteriernes

kødhakkere én for én

En bar med mange mennesker
Iværksætteri

Pokerstjerne investerer

i dansk fintech-selskab

Blond kvinde på trappe med rengøringsmidler
Iværksætteri

Ung iværksætter har skabt

bæredygtigt rengøringseventyr

To mænd i grønne fleecetrøjer på et kontor
Iværksætteri

Lærlinge er en gave til din

virksomheds udvikling

billede af Malene Wagner og Frederik Højgaard Berg
Iværksætteri

25-årig iværksætter i Løvens Hule drømte om Freeway og fik stor investering

En mand kigger på en vinflaske i en butik
Iværksætteri

SMV’ere vil hellere have

moms-afdragsordning

En smilende ung mand pakker papkasser
Iværksætteri

Nyt projekt vil hjælpe

par derhjemme

Simon Kollerup i en mørk jakke
Iværksætteri

Selvstændige kan nu søge om

30 procent højere kompensation

En mand med en smartphone
Iværksætteri

Nyt koncept:

Bestem selv, hvornår

du vil have din løn

Anna Grantland og Martin Høeg Mia Wagner og Jan Lehrmann
Iværksætteri

Studiekammerater sikrede sig en million fra “løverne”

En tatoveret mand med kasket hælder frugtmos op i en maskine
Iværksætteri

Succeshistorie fra

lille dansk ø

Glad bassemand med fuldskæg
Iværksætteri

Nyt projekt vil bane vej

for lokalt iværksætteri

med lokal kapital

Mand med jakkesæt og briller
Iværksætteri

Stor hjælp til iværksættere

Fire yngre smilende mænd i et kontor
Iværksætteri

De hjælper med

CV og ansøgninger

Smilende brunette i vintertøj
Iværksætteri

Få en hilsen fra en kendt

Mia Wagner og Anne Stampe
Iværksætteri

Nordic Female Founders henter markante erhvervsfolk 

billede af Lisbeth Mikkelsen
Iværksætteri

Lisbeth fra Løvens Hule har stor succes

– her er opskriften

Niklas Landin på målet
Iværksætteri

Danske håndboldstjerner bag

ny online-platform

Fire mennesker kigger ind i kameraet og smiler
Iværksætteri

Løvens hule:

Sportspigen og nørden 

sikrede sig Mia og Jespers velsignelse

To mænd i Aarhus midtby
Iværksætteri

Ny fordelsklub booster

corona-ramte forretninger

Mand i skjorteærmer foran kontor
Iværksætteri

Eksplosion i iværksætteri i anden halvdel af 2020

Et smilende par med grøntsager i favnen
Iværksætteri

Fresh.Land laver disruption i markedet

– på en smagfuld måde

En smilende kvinde som ser på en mand med fuldskæg
Iværksætteri

Sådan er profilen på en iværksætter

en grinende Jeff Bezoz
Iværksætteri

10 rigeste

iværksættere

En unge person begraver sit hoved i sine hænder
Iværksætteri

Iværksætterprojekt letter

social isolation

En flok yngre mannekser samlet
Iværksætteri

Robotter, SEO og bedre webshops

Fire unge mennesker på en strand
Iværksætteri

Ny app belønner

brugerne for deres pauser

To mænd sidder med ryggen til i to store lænestole og kigger ind i kameraet
Iværksætteri

Ny spiludvikler lander

millionkontrakt i USA

Billede af en fake Mia Wagner
Iværksætteri

Mia Wagner kopieret

i ny kampagne

Nogle computere og folk med videokameraer i baggrunden i en sal med folk
Iværksætteri

Lys midt i aflysningerne:

Iværksætter fik den rette kontakt

gennem et online event

En flok almindelige mennesker i træningstøj i en gymnastiksal med spejl for enden
Iværksætteri

To danske tiltag er

i finalen til

European #BeActive Awards

Smilende rødhåret kvinde i rød jakke
Iværksætteri

Lagertha vil sætte turbo på iværksætteri

blandt danske kvinder

Tvillinger i jakkesæt præsenterer deres ure på en planche i et studie
Iværksætteri

Løvens Hule-succes

indtager Norge

To smilende mænd ved et bord
Iværksætteri

Iværksætteri får langt

bedre betingelser med

en professionel bestyrelse

Amazon.com skilt
Iværksætteri

Ekspert i e-handel:

Frygten for Amazon er et selvmål

to brødre foran firmaskilt
Iværksætteri

Brødre efter 10 år

med webshop:

Det har vi lært 

to mænd i sort tøj med firmalogo står i skov
Iværksætteri

Professionelle fodboldspillere

sparker gang i

iværksætter-drøm  

Tre unge mænd står op af en væg, hvor der står Inkubatoren
Iværksætteri

Unge iværksættere

vil give de små lokale

håndværkere mere arbejde

Ung mand sidder bag computer og smiler
Iværksætteri

Iværksætteri-studerende: 

Corona stoppede mine 

rutiner - heldigvis

En baby sover med en blå dims ved siden af sig
Iværksætteri

Babyalarm 2.0

Tre fyre i solen foran en bygning i Kødbyen på Vesterbro
Iværksætteri

De tager kampen op 

mod engangsemballagen

en mand med briller bag en stor skærm
Iværksætteri

Han vil digitalisere

køkkenbranchen

Et køkken i et hotel
Iværksætteri

Her er hotelbranchens

"Netflix"

En tennisspiller giver en baghånd på banen
Iværksætteri

IT-iværksætter giver

tennishåb wildcard

En smilende mand foran en vinmark i Frankrig.
Iværksætteri

Ny vinplatform

presser 100 år

gammel industri

Fem unge folk holder en mand i en guldstol
Iværksætteri

Plant Jammer vil lære

danskerne at spise

PLANTEMAD

En hvis reklamebil fra Toyota
Iværksætteri

KINTO er landet

- nyt leje- og delebilkoncept

En mand i jakkesæt med blå skjorte
Iværksætteri

MapsPeople er på 

verdenskortet

En mand sidder med et Swiipe logo bagved
Iværksætteri

SWIIPE

Nyt betalingssystem

vil revolutionere

online-betalingen

To smukke smilende kvinder - en brunette og en rødhåret.
Iværksætteri

De satsede alt

for skabe et

mødre-fælleskab

De ansatte i Resights
Iværksætteri

Eksamensprojekt

blev levevej for to

unge iværksættere

fire personer sidder med computere ved et bord
Iværksætteri

Trods corona: Flere

starter ny virksomhed

En mand tjekker ind på hotel via mobilen
Iværksætteri

AeroGuest:

Dansk virksomhed

revolutionerer

hotel-indtjekning

En glad mand på en cykel
Iværksætteri

Bæredygtig startup:

Danskerne vil dele cykler

under Coronakrisen

En gade i København med en unge, der kigger ud af et vindue
Iværksætteri

GoRoom - det nye

Airbnb?

En smilende ung mand i skjorte ved en badebro.
Iværksætteri

Livstruende sygdom

satte gang i start-up

Smilende kvinde i hvid skjorte
Iværksætteri

Dansk start-up

kreerer ny social

PODCAST

Smilende mand i åbenstående skjorte
Iværksætteri

Ekspert til modebutikker

og iværksættere:

Gå online nu

Kronprinsen står med kvinder og mænd på scenen.
Iværksætteri

Kronprinsen hædrede dansk 

røntgen-firma

To musikere foran publikummer på en tagtop
Iværksætteri

Musik-startup giver

artister nye muligheder

Barista laver kunst i kaffe
Iværksætteri

Gør op med dyre cafe-priser:

Iværksættere vil sælge

kaffe på abonnement

Blond kvinde i sort tøj med en mikrofon i hånden
Iværksætteri

Start-up

KATASTROFER

Grundlæggeren af YouBed Matias Sörensen sidder på en seng og smiler
Iværksætteri

Seng kan revolutionere

global hotelbranche

Billede af tre unge mænd i et butikslokale
Iværksætteri

Løvens Hule-succes flytter

ind i ny kæmpe butik

En smilende blond mand i dynevest
Iværksætteri

Blev hjemløs, ville lave en bar,

men startede så Facebook-bureau

De to investorer i tv-programmet "Løvens Hule" Jan Lehmann og Christian Arnstedt sammen med ALbert Kirk Iversen fra virksomheden RaskRask
Iværksætteri

Løvens Hule-virksomhed

måtte aflyse bookinger

for 650.000 kroner

En pande med and og en mand, som står med en madpincet foran
Iværksætteri

Kulinarisk nyt initiativ:

Madklub for hverdagskokke

Ældre mand i arbejdstøj ved en stor maskine
Iværksætteri

Ældre iværksættere boomer

– desværre er der færre yngre

Portrætbillede af en smilende Sofie Linde
Iværksætterdebat

Tager kvinder i virkeligheden

bare en for holdet -

eller er vi dårligere forhandlere?

Billede af Mia Wagner i sort kjole
Iværksætteri

Velkommen til

Danmarks nye

iværksætter-avis

Billede af Martin Thorborg i blå skjorte på en stol
Iværksætterdebat

Martin Thorborg:

Vær en synlig og ærlig leder

En blond kvinde klædt i hvidt ved siden af en mand med mørke bukser og hvid skjorte
Iværksætteri

Stinto opruster med stort

profilnavn som ny CEO

To mænd står på en gågade med et skilt, hvor der står Pop Up Spaces på
Iværksætteri

De tager kampen op mod

butiks-spøgelset

Et barn leger med nogle træfigurer
Iværksætteri

Iværksættere vil sælge

trædyr til hele verden

En mørkhåret kvinde i en knaldrød kjole, som sidder ved et elegant skrivebord
Iværksætteri

Blev gældfri på finanskrise

- nu driver hun aktie-skole