Advokater renses for mistanke om bedrageri
Retten på Frederiksberg var modtager af to advokaters anmodning om salær for deltagelse i retsmøder i forbindelse med en stor hælerisag. Nu har Rigsadvokaten besluttet, at der ikke skal rejse en straffesag imod dem. Grundlaget er ikke til stede. Foto: Liselotte Sabroe/arkiv/Scanpix
Rigsadvokaten lægger straffesag mod to forsvarsadvokater ned. De har allerede fået bøder i disciplinærsag.

To advokater skal ikke stilles for retten i en straffesag, har anklagemyndigheden besluttet. Og dermed er de renset for mistanken om, at de skulle have forsøgt at begå bedrageri og have misbrugt deres stilling.

Det var sidste år, at advokaterne Erbil Kaya og Mads Kramme blev sigtet af Københavns Politi.

Sagen drejede sig om, at de skulle have forsøgt at score for høje salærer i forbindelse med deres arbejde som beskikkede forsvarere for to personer i en straffesag om hæleri.

Som led i opgaven kunne de blandt andet overvære retsmøder, når andre sigtede i samme sagskompleks blev afhørt.

På et tidspunkt bad de Retten på Frederiksberg om hver at blive tillagt 128.081 kroner i á conto salær. I enslydende anmodninger skrev advokaterne, at de have overværet otte retsmøder, hvilket de ønskede at blive honoreret for.

Det viste sig ikke at være rigtigt. Én advokatfuldmægtig havde været til stede ved syv af retsmøderne og havde repræsenteret begge advokater. Desuden havde Erbil Kaya deltaget ved et enkelt af de otte retsmøder og havde her repræsenteret advokat Kramme.

I en dom har Københavns Byret sagt god for Advokatnævnets bøde på 20.000 kroner til hver for at have optrådt i strid med god advokatskik.

I dommen bliver det slået fast, at det er advokatens ansvar, at der kun kræves salær for arbejde, "som advokaten faktisk har udført".

Men som nævnt er der intet grundlag for at rejse en straffesag, har Rigsadvokaten konkluderet. Hos anklagemyndigheden ønsker man ikke at udtale sig nærmere om opgivelsen af påtalen, oplyser en presse- og kommunikationsrådgiver.

Heller ikke de to advokater, der har repræsenteret Kaya og Kramme, ønsker at udtale sig.

Den ene, Lars Henriksen, har dog tidligere sagt, at der var sket en fejl, og at TVC Advokatfirma derfor ville gennemgå sine procedurer.

/ritzau/