Blogger: ”Kontanthjælpsloftet er en hetz mod kvinder”
"Kontanthjælpsloftet er en hetz - ikke kun mod de enlige mødre, men mod alle kvinder," skriver blogger Ulf Harbo.

Af Ulf Harbo
SE ALLE BLOGINDLÆG

BREVENE FRA Udbetaling Danmark er netop kommet, og 33 000 mennesker står til at miste en del af deres månedlige indtægt.

Kontanthjælpsloftet er specifikt designet til at ramme enlige mødre og fædre hårdest, og jo flere børn, man har, jo hårdere bliver man ramt.

Der er enlige fædre, der bliver ramt, men langt flere enlige mødre.

Mange af dem har fundet sammen i Facebook-gruppen ”Enlige mødre der rammes af kontanthjælpsloftet”

De fleste aner ikke, hvad de skal gøre, når de den 1. oktober ikke har råd til de faste udgifter og maden til deres børn.

De fleste er allerede gældsat efter mange år på kontanthjælp og har skåret al luksus fra. Det gælder ferier, fødselsdage og deltagelse i sociale arrangementer i skoleregi, der koster penge. De er konstant bagefter med at betale faste udgifter som el, vand og varme.

Desperationen er enorm, og for mange er det først nu, det er gået op for dem, hvor hårdt de bliver ramt. Kommunernes breve har nemlig indtil nu været håbløst uklare og forvirrende selv for eksperter.

NOGLE OVERVEJER at få deres børn anbragt, så de er sikret en seng at sove i og tre måltider om dagen.

Nogle overvejer at prostituere sig for ikke at ryge på gaden og for at kunne brødføde deres børn.

Er det, hvad blå blok har tænkt sig med ”Det moderne kontanthjælpsloft”?

Er det Lars Løkke, Kristian Thulesen Dahl, Søren Papes og ikke mindst Anders Samuelsens hede drøm at få en masse desperate enlige mødre og fædre, der sælger sig selv på gaden?

Har de brug for at føle, at de har den fulde magt over tusindvis af enlige mødre og fædre og kan påføre dem lidelse, som det passer dem?

Hvad skulle ellers være grunden til, at de har indført et kontanthjælpsloft, som alle ved kommer til at koste kassen for vores samfund i udsættelser, hjemløse og anbringelser?

DER ER jo ikke flere, der kommer i arbejde. Mindstelønningerne bliver bare presset i bund, og vi får mere kriminalitet og flere prostituerede på gaden, der er desperate for at kunne betale deres husleje og mad til børnene.

Kontanthjælpsloftet er en hetz - ikke kun mod de enlige mødre, men mod alle kvinder.

Dels fordi rollen som mor devalueres og nedvurderes, selvom det er mega hårdt arbejde at opfostre børn, og dels fordi alle kvinder kan risikere, at deres mand går fra dem og deres børn, og de ikke i længden kan holde til både at arbejde fuld tid og være eneforsørger.

Jeg ser mange kvinder, som er blevet syge af at tilsidesætte deres egen krops signaler og knokle derudaf med arbejde og børn.

Særligt kvinder, hvis børn har særlige behov, bliver ofte over tid nedbrudt fysisk og psykisk, fordi man i landets familieafdelinger ofte giver mere modstand end hjælp til de forældre, som har brug for hjælp, når deres børn har særlige behov eller mistrives i skolen.

Men hvorfor er der så mange enlige mødre på kontanthjælp?

Her kommer nogle grove generaliseringer.

Grunden til, at der er flere kvinder end mænd, der er eneforsørgere, er fordi kvinders omsorgsgen er større, og de dermed elsker deres børn mere, end mænd gør.

DET KRÆVER overskud at være forældre og særligt udsatte, syge og handicappede har ikke altid det nødvendige overskud, hvilket resulterer i, at mændene melder sig ud, og kvinderne står alene tilbage med at skulle drage omsorg for børnene.

Kvinder, som på grund af forskellige udfordringer ikke både kan drage omsorg for deres børn og arbejde på ordinære vilkår, sætter alt ind på at gøre det så godt, de kan, for deres børn og har derfor reelt ingen arbejdsevne, fordi de knokler med at være mødre.

Hvis fædrene til børnene havde formået at forsøge deres børn og deres mødre, så ville de her kvinder ikke være alene om både at skulle opfostre børnene og tjene til dagen og vejen.

Vi er på vej tilbage til en tid, hvor enlige mødre gav deres børn væk og endte på fattiggården, fordi de blev ”forført” og fik børn uden for ægteskabet.

Er det virkelig det, som blå blok ønsker?

Det er galimatias både menneskeligt og økonomisk at sende så mange enlige mødre og fædre og deres børn ud i den dybeste armod.

Der er rigtig mange enlige mødre og fædre, som lige nu ikke aner, hvordan de skal kunne blive boende i deres hjem, og hvordan de skal kunne brødføde deres børn. De sidder lige nu og får alverdens desperate tanker, og mange af dem vil ende ud i katastrofale beslutninger som at ty til prostitution, kriminalitet, selvmord og frivillig anbringelse af deres elskede børn.

”Det moderne kontanthjælpsloft” rammer også mange tusinde mennesker, som på trods af alvorlige kroniske lidelser og handicap har formået at overleve og drage omsorg for deres børn, selvom de har været parkeret på kontanthjælp og levet i fattigdom i rigtig mange år.

Disse mennesker har ingen muligheder for at tage et normalt arbejde, og mange har eksperternes ord for, at de ingen arbejdsevne har. Alligevel bliver de fastholdt på kontanthjælp og aner ikke, hvordan de skal kunne betale deres husleje og brødføde deres børn.

Kollektiver med enlige mødre og deres børn, suppekøkkener og skraldemadscentraler, hvor man kan få gratis mad, vil vi heldigvis også se en stigning i, når flere og flere i civilsamfundet træder i karakter og hjælper dem, som bliver sparket på gaden af blå blok.

Næstehjælperne - Netværk for protest og praktisk hjælp til reformramte - har allerede over 6000 medlemmer og gør, hvad de kan.

Den 27. november holder Kirkens Korshær landsindsamling til fordel for fattige mennesker i Danmark for første gang nogensinde.

MAN SKULLE tro, at vi skrev 1816, og det var tre år siden, den danske stat gik bankerot og ikke 2016, hvor Danmark skulle forestille at være et demokratisk land, der overholder menneskerettighederne og børnekonventionen.

Men i Danmark anno 2016 har børn af enlige mødre og fædre, hvor størstedelen har alvorlige helbredsmæssige og sociale problemer, ikke mere ret til at leve med deres familie et sted, der er tryg og rart.

Mange af dem vil ende på gaden og på børnehjem, fordi deres familie ikke kan brødføde dem.

Vi skal holde øje med statistikkerne for udsættelser, selvmord, anbringelser og kriminalitet, og hver eneste måned skal vi kaste tallene i hovedet på de ansvarlige politikere for den meste inhumane lov i årtier.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til [email protected].

Om Ulf Harbo

Ulf Harbo er medlem af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune for Enhedslisten, og er folketingskandidat i Østjyllands Storkreds. Det meste af fritiden - fra både kommunalpolitik og jobbet som friskolelærer - bruger Ulf Harbo nu på at være fortrinsvis ulønnet bisidder og samfundsdebattør. Bisidder-opgaverne gælder primært borgere i hele Danmark, som bliver uretfærdigt og urimeligt behandlet af deres egen lokale kommune - især i deres personlige sager om sygedagpenge, fleksjob og førtidspension.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.