Blogger til Løkke: Stop med at skære på medarbejderne
"Der skal flere ressourcer i form af varme hænder på de offentlige arbejdspladser," skriver blogger

Af Mia Kristina Hansen
SE ALLE BLOGINDLÆG

KÆRE LARS Løkke. Når du i morgen skal holde din åbningstale i Folketinget, kunne jeg godt tænke mig, at du åbnede med en tale, hvor du vil anerkende, at regeringen skal prioritere at styrke vores velfærdssamfund, at skattelettelser ikke er vejen frem, at kontanthjælpsloftet er en fejltagelse og at der skal flere ressourcer i form af varme hænder på de offentlige arbejdspladser. Vi kan ikke blive ved med at skære på personaleressourcerne og sende vores syge hjem, før de er parate, fordi det hedder sig, at ambulant behandling er bedst, fordi det hedder sig, at alle ældre har bedst af at klare sig i eget hjem, eller fordi alle børn skal inkluderes - uden hensyn til den enkelte.

Jeg selv er personligt godt og grundig træt af at være gidsel i et politisk spil. Jeg er træt af at føle mig som en ludobrik, der venter på, at terningen bliver kastet med det rette antal øjne, så jeg kan komme sikkert hjem.

Formand for Socialdemokratiet Mette Frederiksen nævnte min arbejdsplads Center Lindegården i forbindelse med afslutningsdebatten i Folketinget lige før sommerferien.  Hun lagde op til, at der skulle findes en løsning på, hvordan vi undgår flere drab på ansatte i psykiatrien, og at den løsning skulle komme inden sommerferiens begyndelse. Nu er Folketinges sommerferie slut, på tirsdag starter de op igen, og der er stadig ingen konkret løsning.

MIT ØNSKE er, at du, Lars Løkke Rasmussen, i din åbningstale i Folketinget vil nævne psykiatrien. Jeg kunne godt tænke mig, at du spørger ind til, hvorfor der stadig ikke er kommet en løsning, og at du tager ansvar og fortæller, hvad du vil gøre for, at der kommer konkrete handlinger, som fører til, at vi får en psykiatri, hvor alle ansatte kan føle sig trygge, og hvor man som enkelt person med en psykisk sygdom kan få den hjælp og behandling, man har brug for. Du kunne blandt andet sige, at det er vigtigt for dig, at psykiatrien er en god og sikker arbejdsplads for de ansatte, og at det er et sikkert sted at være for de mennesker, der får en psykisk sygdom.

Du kunne som statsminister i din tale sige, at du vil sørge for, at der kommer flere hænder, både i behandlingspsykiatrien og i socialpsykiatrien. Det kunne du begrunde med, at du mener, at mennesker, der har en psykisk sygdom, har brug for, at der er fagligt kvalificeret personale, der har tid til det enkelte menneske.  Der skal være et tværfagligt personale, der både under og efter indlæggelser har tiden til at sætte sig ind i den enkelte persons ønsker og arbejde ud fra dem.  Der skal være tid til at personalet kan sætte sig sammen med patienter/beboere og skabe ro, tryghed og motivation til, at det enkelte menneske har lyst til at komme sig.

Du kunne i din tale sige, at du vil sørge for, at der kommer sengepladser nok i behandlingspsykiatrien.  Du kunne begrunde det med, at du vil sørge for, at hvis man bliver psykisk syg, så er der tid og plads på de psykiatriske afdelinger til, at det enkelte menneske kan få lov til at blive indlagt, når livet bliver for svært. Lars Løkke du skal sige, at du mener, at når et menneske henvender sig på en psykiatrisk skadestue, så er det fordi, det menneske ikke kan se andre udveje, og at det menneske har krav på, at der er plads til at blive indlagt.

STATSMINISTER! DU kunne også nævne, at du vil sørge for, at psykiatrien tager hensyn til, at der er mennesker, der har et helt særlig behov. Det kan være misbrugsbehandling eller forebyggelse af kriminalitet. Det skal være muligt, at disse mennesker kan bo et sted, hvor de kan få den rette behandling, så de ikke bliver til fare for dem selv og andre.

Som afslutning vil jeg have, at du som statsminister siger, at Danmark skal være et land, hvor vi er stolte af, at vi tør investere i fremtiden ved at prioritere forebyggelse. Lige som vi investerer i bygninger, skal vi også investerer i mennesker. Vi skal være et land, der laver love og regler ud fra, at vi tager hinanden alvorligt, og at vi anerkender hinanden. Vi er tålmodige og har tillid overfor hinanden, og vi skal tro på, at ethvert menneske, der kan tage vare på sig selv, hellere end gerne vil gøre det. Vi skal tro på, at ingen mennesker ønsker at være hjælpeløse og afhængig af et offentligt system, men at alle mennesker i Danmark gør deres allerbedste ud fra deres livsvilkår.

Jeg vil selv stå på Christiansborgs Slotsplads på dagen for Folketingets åbning og deltage i demonstrationen "Ja til velfærd – nej til fattigdom", fordi jeg tror på, at hvis vi står sammen i fælleskab, så kan vi forandre de vilkår, vi har nu.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til [email protected].

Om Mia Kristina Hansen

Jeg har været udannet som pædagog i snart 20 år. På min nuværende arbejdsplads, som er et socialpsykiatrisk bosted, blev en af mine kollegaer stukket ihjel med en kniv af en beboer. Det var et chok, men desværre også noget, vi havde talt om kunne ske. Det fik mig til at fortælle min mening offentligt, fordi min oplevelse er, at politikere og embedsmænd ikke ved nok om virkeligheden. Jeg har igennem årene arbejdet både inden for handicapområdet, daginstitutionsområdet og nu i socialpsykiatrien. Jeg ønsker åbenhed om vilkårene i det offentlige, for jeg oplever at nedskæringer har forringet vores arbejdsvilkår og muligheden for at hjælpe samfundets svageste. Jeg håber også, at min blog kan inspirere andre offentlige ansatte til at åbne op og fortælle deres historier fra virkeligheden.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.