Vi er suveræne til at redde liv

Danmark
I Danmark bliver vi bedre og bedre til at redde mennesker, der falder om med hjertestop.

Nye tal fra Dansk Hjertestopregister, som offentliggøres i dag på Hjertestarterdagen, er god læsning.

I 2018 fik 5.400 personer hjertestop uden for hospital – hele 813 af dem blev reddet og overlevede, og det sætter Danmark i front internationalt. En væsentlig årsag til den meget positive udvikling i Danmark er, at danskerne i stigende grad træder til med hjertelungeredning, og at flere hjertestartere tages i brug.

I 2001 trådte kun 19 % af vidner til ved hjertestop, og kun 3,9 % overlevede hjertestoppet. De nyeste tal for 2018 viser, at vidner nu træder til i 77 % af tilfældene og overlevelsen er oppe på 16 %. Altså en firedobling overlevelse uden for hospitalet.

100.000 frivillige er målet


I Danmark findes der forskellige ordninger, hvor frivillige kan melde sig til at blive kaldt ud af regionernes akutberedskaber, når der er et hjertestop i nærheden. De frivillige kan enten løbe direkte til hjertestoppet eller hente den nærmeste tilgængelige hjertestarter og bringe den til stedet, og her ligger et stort potentiale ifølge Dansk Råd for Genoplivning.

- Da regionerne i 2011 overtog driften af vagtcentralerne med sundhedsfagligt personale, så vi, at der var markant flere danskere, som trådte til med genoplivning ved hjertestop. Det er altså nærliggende at tro, at indførelsen af sundhedsfagligt personale på 1-1-2 har haft en ikke uvæsentlig betydning for en tidligere erkendelse af hjertestop, der har været medvirkende til, at der i mange flere tilfælde bliver ydet livreddende førstehjælp, inden ambulancen når frem, og at flere dermed overlever, siger Christian Hassager, overlæge på Rigshospitalet og formand for Dansk Råd for Genoplivning.

I dag er der 70.000 frivillige i forskellige hjertestarter-ordninger på landsplan, og det tal skal gerne op på 100.000.

 

 

Nyheder

Dronningen dybt

forfærdet