Trads: Så fik politikerne heldigvis tøjlet Uber og Airbnb

David Trads er journalist og forfatter.

POLITIK BETYDER FAKTISK NOGET - for forestil dig engang, hvad der var sket med skattesnyderne i Uber og Airbnb, hvis Liberal Alliance bestemte alene:

Ja, det ved vi jo godt – for ingen har som Simon Emil Ammitzbøl, Anders Samuelsen og især, selvfølgelig, über-liberalisten (undtagen når han selv har snabelen nede i statskassen, hvad han har haft næsten hele sit liv) Joachim B. Olsen hyldet de to tjenester.

Hvis Liberal Alliances ideologer havde magt, som de har agt, så ville Uber og Airbnb have haft frit løb til at underløbe den danske model på arbejdsmarkedet og den danske velfærd på skatteområdet – for alt var bare fjong, når man lyttede til dem.

Heldigvis var der også voksne mennesker tilstede  i dansk politik – heldigvis næsten alle andre partier - som i fællesskab besluttede sig for at gribe ind, da det stod klart for enhver, at der var noget helt galt med de modeller, som så smukt blev kaldt ’win-win’ for alle:

TAG FØRST UBER - TAXAKØRSEL I PRIVATBILER: 

Uber-chaufførerne snød, så vandet drev af dem. En undersøgelse fra Skat viste, at kun tre (ja, der står tre som i 3!) ud fa 1.195 chauffører havde betalt skat og moms af deres indtægter. Og tre ud af fire (ja, det står der sgu’) havde modtaget sociale ydelser samtidig med deres indtjening.

En skandale, der heldigvis betød, at Uber blev hældt ud af landet – for den slags konkurrenceforvridende snydepelse har vi ikke noget at bruge til i et land, hvor man faktisk skal betale skat af sine indtægter. Traditionelle taxachauffører fik en ny chance. Heldigvis!

Der er ikke tale om, at Uber (og lignende ordninger) er forbudte af ideologiske årsager, men simpelt og enkelt, fordi det er urimeligt og forkert, at nye tjenester – hvor attraktive de end måtte virke ved første øjekast – undslipper sig de regler, som alle andre følger.

DERNÆST AIRBNB - VÆRELSESUDLEJNING AF PRIVATE BOLIGER: 

De, der lejer deres private lejligheder alt for massivt ud, driver priserne på boliger så højt op, at de skubber folk med almindelige indtægter ud af byen. De, der køber lejligheder for kun at udleje værelserne, presser priserne yderligere op. Det ødelægger boligmarkedet.

De naboer, som må leve med, at den lejlighed, de bor ved siden af, er blevet omdannet til et larmende feriested, får forpestet deres liv – og de hoteller, som er tvunget (og tak for det) til at følge overenskomster og regler og betaler skat og hyrer personale, kan ikke klare sig,

Derfor er det så godt, at et bredt flertal i Folketinget nu har vedtaget regler for Airbnb og lignende tjenester. Frem over må man for eksempel kun udleje sin helårsbolig i 70 dage om året – og, helt afgørende, Airbnb forpligter sig til at indberette indkomsten til Skat.

I dag er såvel Uber som Airbnb blevet tøjlet af politikerne. Tak for det!

DANMARK ER – som vi altid har været det – et samfund, hvor markedsøkonomien og velfærdssamfundet fungerer side om side. Ikke som hinandens modsætninger, men som hinandens støtter. Kun få danskere tror på den uhæmmede kapitalisme.

De fleste af os støtter et system, hvor kapitalismen er underlagt love og regler, der sikrer, at flertallet ikke er underlagt overklassens luner. Det har gjort os til et af verdens rigeste og mest lykkelige lande. Den kamp kæmper de fleste heldigvis, fordi vi ved, hvad velfærden betyder.

Med Uber og Airbnb under i hvert fald mere kontrol end hidtil er der grund til at tro, at det går, som det plejer – nemlig at konkurrence er velkommen, også for taxaer og hoteller, men at det skal foregå på lige og retfærdige forhold.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.