Skattefordel for udsendte slut om få uger
Virksomheder får travlt, hvis de vil nå at udsende medarbejdere under gunstige skatteregler.

Virksomheder, der står over for at skulle udsende ansatte til andre lande, kan med fordel skynde sig lidt, hvis de vil nå at gøre det, inden nye og strammere regler for beskatning træder i kraft.

Sådan lyder opfordringen fra flere advokat- og revisionsselskaber, efter at skattereformen er fremsat til hastebehandling i Folketinget.

- Hvis man som virksomhed har planer om udstationering, bør det overvejes, om det realistisk set kan fremskyndes, så udstationeringen påbegyndes senest primo september 2012, skriver advokatvirksomheden Kromann Reumert på sin hjemmeside.

Skattereformen betyder nemlig, at danskere, der arbejder i udlandet, fremover skal betale almindelig dansk skat af deres løn.

Hvis udlandet også beskatter lønnen, vil der fremover som hovedregel kun blive givet nedslag i den danske skat for den skat, der rent faktisk er betalt på lønnen i udlandet.

- Det betyder i praksis, at der fremover altid mindst vil skulle betales almindelig dansk skat af lønnen - eller eventuelt en højere udenlandsk skat, hvis der skulle findes et land, der beskatter lønindkomsten højere end Danmark, skriver Kromann Reumert.

Men en overgangsbestemmelse i reglerne betyder, at personer, der er udsendt før reglerne træder i kraft, kan arbejde under de nuværende regler frem til udgangen af 2013.

Da skatteminister Thor Möger Pedersens (SF) plan er, at skattereformen skal træde i kraft 13. september, er der altså stadig nogle uger til at pakke kufferten.

Skattereformen afskaffer en særregel, der i mange år ifølge Kromann Reumert har fritaget danskere fra at betale dansk skat af lønindkomst optjent under ophold over seks måneder i udlandet, når visse nærmere betingelser var opfyldt.

/ritzau/