Pia indstillet til fleksjob - Fik fyreseddel af chefen

Arbejdsliv
(Foto: Foto: HK )
Det var i strid med loven, da boghandlen Arnold Busck fyrede Pia Bruun Jensen, der på grund af handicap ikke længere var i stand til at arbejde fuldtid.

52-årige Pia Bruun Jensen er dagligt hæmmet af smerter og gigt, men hendes tidligere arbejdsgiver ville ikke gå med til at hun kunne arbejde på nedsat tid.

I stedet blev hun fyret efter syv år i en af boghandel-kæden Arnold Buscks butikker. 

Men det er i strid med loven om forskelsbehandling, har Københavns Byret fastslået. Og nu har Pia Bruun Jensen fået erstatning fra Arnold Busck på 295.071,69 kroner plus 41.832,19 kroner i renter.

Nedslidt

Smerter i led, hypermobilitet, følgevirkninger fra en hofteoperation og tiltagende slidgigt gjorde, at Pia Bruun Jensen ikke kunne klare at arbejde fuldtid i  boghandlen Arnold Busck, hvor hun havde være ansat i syv år med ansvar for papirafdelingen. Hun var nedslidt og handicappet af sine lidelser. 

- Jeg bliver mere og mere dårlig og kan til sidst ikke holde ud at arbejde derinde på fuld tid. Mine ben og smerterne i knoglerne gjorde, at jeg ikke kunne holde til det, fortæller Pia Bruun Jensen, der gennem 31 år har specialiseret sig i papirhandel, som hun er fagudlært i. 

Men selvom hun var nedslidt, ønskede hun at fortsætte jobbet i butikken, da hun mente, at hun stadig kunne bidrage med sin arbejdskraft på nedsat tid. 

I en periode blev der ansat en studentermedhjælper, betalt af kommunen, som 12 timer om ugen aflastede hende og tog de tunge løft i hverdagen. 

Og assistancen hjalp, men smerterne tog til. Og efter en periode med stress, tiltagende smerter og en længere sygemelding blev hun af kommunen indstillet til et fleksjob.

Arbejdsgiveren kvitterede dog med en fyreseddel, kort tid inden hun endeligt fik tilkendt retten til fleksjob. 

Som en spand koldt vand

Da Pia Bruun Jensen møder op på arbejde efter sommerferie, bliver hun sendt hjem af chefen, der var blevet informeret om indstillingen til fleksjob. 

- Han havde ikke taget stilling til, hvad der skulle ske fremadrettet, så han sender mig hjem. Men der ved jeg jo godt, hvad klokken har slået, fortæller Pia Bruun Jensen. 

Nogle dage senere modtager hun en opsigelse i et anbefalet brev fra posten. 

- Jeg var rigtig ked af det og frustreret. Ikke nok med at jeg skulle nå til den erkendelse, at jeg er syg og ikke længere kan de samme ting, så var det kom at få en spand koldt vand i hovedet, siger Pia Bruun Jensen. 

Hun er skuffet og synes, det er uretfærdigt, at hendes chef ikke ville give hende en chance på fleksjob. Hun kan ikke forstå, at de ikke ville have hende på nedsat tid, når nu butikken i forvejen havde så mange deltidsansatte. 

- Jeg havde efterfølgende nogle tudedage. For den ramte hårdt. Jeg holdt jo meget af arbejdet og mine kolleger. Også ledelsen. Men på en eller anden måde fik jeg ikke en jordisk chance for at forklare mig eller bare sige farvel i det hele taget. Jeg blev bare bedt om at gå. 

Efterfølgende tog Pia Bruun Jensen med hjælp fra fagforeningen HK Handel sagen op i byretten. HK Handel mente, fyringen var uberettiget, da Pia Bruun Jensen havde ret og krav på at gå ned på færre timer. 

Og de fik medhold i retten. 

Erstatning 

Københavns Byret konkluderede i december 2017, at det var i strid med loven om forskelsbehandling, at Pia Bruun Jensen blev fyret. Og Arnold Busck blev pålagt at betale en erstatning på 295.071,69 kroner plus 41.832,19 kroner i renter. 

- Det var en lettelse for mig rent personligt, fortæller Pia Bruun Jensen og fortsætter:

- Men det har stadig været en hård omgang. Jeg er blevet revet væk fra alt det, jeg har været knald-dygtig til i mange år. Selvfølgelig har jeg fået nogle penge ud af det, men det ændrer jo ikke på mit helbred og at jeg stadig i dag har det dårligt i min krop. 

Arnold Busck har ifølge domsudskrift af sagen fastholdt, at afskedigelsen ikke har noget at gøre med Pia Bruun Jensen indstilling til fleksjob. Arnold Buscks kædechef har i retten givet udtryk for, at hun også ville være opsagt, hvis ikke, hun var tilkendt fleksjob, da hun ifølge lægeerklæringen kun var i stand til at arbejde 20 timer om ugen. Det passede ifølge domsudskriften ikke ind i butikkens virke at have hende ansat i en deltidsstilling. 

Idag arbejder Pia Bruun Jensen i et fleksjob som caller i et inkassofirma i 15 timer om ugen. 

Arnold Busck ønsker ikke at kommentere sagen, da der er tale om en personalesag, oplyser Dansk Erhverv, der har ført sagen for Arnold Busck. 

Hvad er forskelsbehandlingsloven?

Forskelsbehandlingsloven blev vedtaget i 1996. Kriterierne alder og handicap blev tilføjet i 2004. 

Loven forbyder direkte og indirekte forskelsbehandling på arbejdsmarkedet pga: 

• Race, hudfarve eller etnisk oprindelse

• Religion eller tro

• Seksuel orientering

• National eller social oprindelse

• Politisk anskuelse

• Alder

• Handicap

Forbuddet gælder ved ansættelse, under ansættelse og ved afskedigelse. En lønmodtager, som bliver udsat for forskelsbehandling, har krav på godtgørelse, hedder det. 

I forhold til handicap, gælder særlige regler. Nemlig at arbejdsgivere har en forpligtelse til at tilpasse arbejdspladsen i forhold til ansatte med handicap. Det betyder, at en arbejdsgiver objektivt og loyalt skal vurdere, hvilke tilpasninger, der er nødvendige på arbejdspladsen for at en handicappet kan bestride stillingen. Hvis udgiften er uforholdsmæssigt stor, kan arbejdsgiveren afvise at ansætte ansøgeren. Det gælder dog ikke, hvis udgifterne i et vist omfang betales af det offentlige. 

Der findes i øvrigt ingen facitliste over, hvad der anses for at være et handicap i forhold til forskelsbehandlingsloven. 

Kilder: Bn.dk, Ast.dk, HK

 

UDVID

Krimi

To fly stødt sammen

i luften