Mistilliden vokser: 5680 læger stoler ikke på styrelse
Foto: Søren Bidstrup / Scanpix

Næsten hvert femte af landets 30.000 læger udtrykker nu direkte mistillid til Styrelsen for Patientsikkerhed.
Lørdag fortalte avisen Danmark, at knap 3000 læger havde skrevet under på et mistillidsvotum til styrelsen, der fører tilsyn med læger og sygeplejersker, efter en stribe af række sager, som lægerne mener er udtryk for styrelsens klapjagt på lægestanden.
Men søndag er tallet steget til 5680 underskrifter på et mistillidsvotum, som Kristian Rørbæk Madsen, overlæge på Odense Universitetshospital, har taget initiativ til.

Det skriver avisen Danmark.

I mistillidsvotummet udpeger de mange tusinde læger en række konkrete årsager til det totale fravær af tillid. Blandt andet styrelsens rolle i den såkaldte Svendborgsag, hvor en yngre læge blev idømt bødestraf i landsretten for at have udvist grov forsømmelse og skødesløshed i behandlingen af en mandlig sukkersygepatient. I kølvandet på dommen, som er anket til Højesteret, udtalte en ledende medarbejder i styrelsen, at en anden læge, som landsretten ellers havde frifundet i sagen, efter hans mening var skyldig.

Lægerne peger blandt andet på også på konflikten om gebyret på 4000 kroner for vagtlæger samt en ifølge lægerne helt unødvendig og overaggressiv politianmeldelse af en klinikchef på Rigshospitalet som årsager til det skriftlige mistillidsvotum.

Styrelsen for Patientsikkerhed blev dannet i 2015 som en selvstændig styrelse efter adskillige skandalesager, hvor det kom frem, at tilsynet med læger og sygeplejersker i det daværende Sundhedsstyrelsen i nogen grad var fraværende. Efterfølgende blev der gennemført en række lovstramninger, der skulle rette op på det mangelfulde tilsyn.

Men Kristian Rørbæk Madsen mener, at styrelsens nye kurs er direkte skadelig for sundhedsvæsenet.

- Styrelsen er gået alt for vidt i sin individuelle bebrejdelseskultur. Det er ødelæggende for sundhedsvæsenet. Man er gået fra nul procents aggressivitet til 120 procent, og man har sprunget et moderat niveau over. Så i dag ser vi en småfjendsk styrelse, som politianmelder samvittighedsfulde læger, vi ser, hvordan man går efter at straffe yngstemanden i Svendborgsagen, og vi ser en styrelse, som er mere optaget af finde syndebukke på personniveau i stedet for at have fokus på, hvordan vi lærer af vores fejl i sundhedsvæsenet, sagde Kristian Rørbæk Madsen til avisen Danmark lørdag.

Styrelsen for Patientsikkerhed har i løbet af 2017 politianmeldt 12 læger, hvilket er en markant stigning i forhold til tidligere. Styrelsens direktør Anne-Marie Vangsted erkender, at situationen er uholdbar.
- Jeg er rigtig ked af, at lægerne føler sig mistænkeliggjort, og at de ikke har tillid til os. Det har aldrig været meningen med styrelsens arbejde, at vi skulle skabe sådanne følelser, sagde Anne-Marie Vangsted til avisen Danmark.

Afslår dialogmøde
Direktøren har nu inviteret initiativtageren bag det skriftlige mistillidsvotum til et såkaldt dialogmøde. Men den invitation afslår Kristian Rørbæk Madsen:
- Vi har tilladt os høfligt at afslå Styrelsen for Patientsikkerheds invitation og krævet handling i stedet i form af en dokumenteret ændret kurs fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Eventuelle forhandlinger må ske med Lægeforeningen. Vi almindelige læger skal passe vores patienter, og det er blot vores pligt at råbe vagt i gevær for at beskytte vores patienter, udtaler Kristian Rørbæk Madsen i en pressemeddelelse.

Avisen Danmark har talt med overlægen, som uddyber sit afslag således:
- Det er en misforståelse at invitere mig til dialogmøde. Det er Lægeforeningen, som forhandler lægernes vilkår. Men der er for mig at se ikke så meget at tale om. Lægeforeningen har igen og igen i løbet af de seneste seks måneder forsøgt at få styrelsen til at ændre kurs uden at der sket noget som helst, siger Kristian Rørbæk Madsen.

Han fortæller desuden, at underskriftsindsamlingen, som er foregået via de sociale medier, vil fortsætte i de kommende dage blandt andet ved hjælp af opslag på landets sygehusafdelinger, som lægerne kan vælge at skrive under på.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby er opmærksom på konflikten mellem landets læger og hendes styrelse.
- Jeg vil gerne understrege, at styrelsen er sat i verden for patienternes skyld. Det er absolut nødvendigt med en effektiv styrelse, der hurtigt kan stoppe sundhedspersoner, der er til fare for patientsikkerheden. Når det er sagt, så skal en relativ ny styrelse selvfølgelig også være ydmyg over for opgaven og huske både at lytte og lære, så rammerne for både tilsyn og indrapportering er i overensstemmelse med den virkelige verden, udtalte ministeren i en mail til avisen Danmark lørdag.