Minister forudser flere »asbest«-breve
Dybt kritisabelt, at Transportministeriet i flere år ikke oplyste ministeren om asbest i S-tog, mener forvaltningseksperter. Ministeren forventer, at flere oversete "asbestbreve" kan falde ud af skabet.

Et brev, der har været forsvundet i Transportministeriet i mere end seks år, dukkede forleden op.

»Det er sådan noget, der kan ske,« siger den ansvarlige minister.

»Det må ikke ske,« lyder det fra to eksperter i offentlig forvaltning.

Brevet blev sendt fra DSB til ministeriet i april 2000 og advarer om, at gamle S-tog indeholder asbest, der kan være sundhedsskadelig for passagerer og ansatte. Transportminister Flemming Hansen (K) så brevet for første gang 14. december i år, og det kun fordi han var blevet kaldt i samråd i Folketinget.

»Det er sådan noget, der kan ske. Jeg ville kun anse det for at være et problem, hvis jeg havde forsøgt at skjule noget for offentligheden,« siger han.

Flemming Hansen understreger, at det drejer sig om et svar på en borgerhenvendelse, som er givet, før hans ministertid, og at han ikke kan afvise, at der kan dukke flere gamle »asbest«-papirer op.
»Nu har jeg sat en uvildig undersøgelse i gang, og derfor kan jeg heller ikke udelukke, at der vil dukke flere breve af den art op,« siger ministeren.

Rapporten forventes færdig i februar eller marts 2007. To eksperter i offentlig forvaltning deler imidlertid ikke ministerens tilfredshed med sagens gang.
»Et eller andet sted i ministeriet er der sket et svigt. Sagen er bestemt alvorlig nok til, at ministeren og offentligheden skulle være orienteret for længst,« siger Erik Werlauff professor ved Aalborg Universitet. Han får opbakning til sit synspunkt fra lektor Sten Bønsing ligeledes fra Aalborg Universitet: »Det er kritisabelt, og det må ikke ske.«

Ifølge Sten Bønsing burde brevet ligge i ministeriets elektroniske journalsystem og være dukket op længe før, sagen om de asbestholdige tog kom i mediernes søgelys:
»Virkeligheden er jo nok, at ministeriet har glemt at få dokumentet journaliseret, som ministeriet skal. Nu skal ministeren sørge for at rette op på fejlen, så den slags ikke sker i hans ministerium igen.«


Læs "asbestbrevene" her:

Borgerhenvendelsen modtaget i Transportministeriet i april 2000

Svarbrevet som DSB sendte til Transportministeriet i april 2000

Transportminister Flemming Hansens talepapir fra samrådet i Folketinget 14. december 2006