Kvinders børnefravær er på raketfart
Det er godt for syge børn, at de offentlig ansatte har fået ret til barns anden sygedag. Men det er skidt for ligestillingen. (Colourbox.dk)
Offentligt ansatte kvinder bruger mest tid tid på syge børn. Det er godt for børnene, men skidt for ligestillingen.

Forældrene i det offentlige er markant mere væk fra jobbet på grund af syge børn end forældre i det private.

Faktisk er den tid de offentlige ansatte er væk på grund af syge børn steget 30 procent fra 2008 til 2010. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Tallene viser også, at det primært er kvinderne, der bliver hjemme.

Det er logisk, fordi de offentligt ansatte fik ret til barns anden sygedag i 2008. Men det har store konsekvenser for ligestillingen, mener Karen Sjørup, som forsker i køn, ligestilling og arbejdsmarked på RUC.

”Det er klart en hæmsko for kvinders ligestilling, når familievenlige tiltag kun bliver indført i den offentlige sektor. Familiens trivsel kommer til at stå i modsætning til mere ligestilling," siger Karen Sjørup.

Forstår fint kvinderne

Til gengæld forstår hun udmærket at kvinderne er glade for muligheden og bruger den.

"Jeg er ikke den, der siger, at den enkelte kvinde skal ofre familien på ligestillingens alter, men i det store billede er det noget lort," siger Karen Sjørup.

Det skyldes, at mens de offentligt ansatte i 2008 fik ret til at holde fri og passe deres syge barn i to dage, så halter det private arbejdsmarked stadig bagud og intet tyder på, at det kommer foreløbig. 

Det er dårligt nyt for ligestillingen, fordi der arbejder flest kvinder i det offentlige, og flest mænd i det private, hvor retten til barns anden sygedag er en meget sjælden fugl.

Ingen dårlig samvittighed

FOA er et af de fagforbund, der har rigtig mange kvindelige medlemmer, der arbejder i kommunerne, som blandt andet SOSU'er og pædagogmedhjælpere.

Selvom barns anden sygedag til de offentligt ansatte er dårligt for ligestillingen, så fortryder forbundssekretær Jakob Bang ikke kravet om barns anden sygedag.

”Nej, vi har ingen dårlig samvittighed. Vi og vores medlemmer  er glade for at vi har fået den mulighed – det er et familie- og børneprivilegium. Men vi kunne selvfølgelig godt tænke os, at det private fulgte med,” siger Jakob Bang.

Næppe lige foreløbig

Han regner da også med, at det private vil følge i det offentliges fodspor med tiden. Men selvom, der kører forhandlinger om ny overenskomst for store dele af det private arbejdsmarked lige nu, så forventer Jakob Bang ikke at barns anden sygedag kommer på bordet.

”Egentlig mener jeg, at det er et billigt og rimeligt oplagt krav. Men det er svært i en overenskomstrunde, hvor der ikke er mange penge,” siger Jakob Bang.

Det medlemmerne vil have

Karen Sjørup forstår godt, at offentlige fagforeninger som FOA, har kæmpet for barns anden sygedag.

”Der er ingen tvivl om, at det er noget de offentligt ansatte gerne vil have. Men mænd i den private sektor får jo altså også børn, og hvis man udbreder ordningen med to sygedage per barn, så indbyder det jo til, at man tager en dag hver,” siger Karen Sjørup.

Hun synes det private burde følge med, men forstår også godt, at det næppe bliver en del af de igangværende forhandlinger.

”Mange private arbejdsgivere er truet på deres brød, så der er ikke meget at give af,” siger Karen Sjørup.