Krarup: Det er groft misbrug af Vorherres navn
Præsterne i Hillerød misbruger kristendommen, når de udtaler sig om politik, mener Dansk Folkepartis Søren Krarup.

Det er løgn, kristendomsforfalskning og misbrug af Vorherres navn, når præsterne i Hillerød vil demonstrere mod afvisningen af asylansøgere fra Irak den 6. januar. Det mener Dansk Folkepartis indfødsretsordfører Søren Krarup, der har virket som sognepræst i byen Seem i Vestjylland gennem fyrre år.

 

Søren Krarup, hvorfor er det et problem, når præster ytrer sig politisk?

Det kriminelle i handlingen består i, at de ytrer sig som præster og ikke som borgere i landet. Dermed hævder de, at kristendommen har en særlig politisk holdning, og det er en forfalskning af kristendommen, og det er groft misbrug af Vorherres navn.

 

Hvor går grænsen for, hvad en præst kan ytre sig om?

En præst må ytre sig om hvad som helst, men hvis han udtaler sig i Vorherres navn, så er det løgn.

 

Hvorfor?

Fordi Vorherre ikke kommer med nogen opskrift på, hvordan samfundet skal indrettes.

Det er farligt, når disse tåbelige præster i den grad at blander politik og kristendom sammen, fordi det får den almindelige dansker til at vende kirken ryggen.

 

I 1986, mens du selv var præst i folkekirken, indrykkede du annoncer mod Dansk Flygtningehjælp, og du stod i spidsen for en indsamling imod flygtninge. Er det i orden at ytre sig politisk, når bare man har en bestemt holdning?

Nej, det er noget komplet vrøvl, som viser, at du ikke har forstået et klap af, hvad jeg lige har sagt.

Jeg har ytret mig om mange forskellige ting, men jeg har altid udtalt mig som borger i Danmark og ikke som præst.

 

Men du har skrevet en lang række kronikker, mens du var præst, der giver udtryk for din politiske holdning?

Ja, det er korrekt, men jeg har aldrig udtalt mig politisk på vegne af kirken.

 

Vil det sige, at hvis præsterne i Hillerød gjorde opmærksom på, at deres demonstration ikke udtaler sig som præster, men som privatpersoner, så ville deres ytringer være acceptable?

De må da demonstrere, protestere og te sig lige så tåbeligt, de vil. Det løgnagtige og kriminelle i deres handling er, at de gør det på kirkens vegne. Hvis jeg var deres biskop, så fik de ørerne i maskinen. Så ville de blive banket på plads, så de kunne forstå, at det er deres opgave at forkynde kristendom og ikke at forkynde politik.