K afviser tvangsflytning af mobbere
Det konservative regeringsparti er imod at forbyde mobning ved lov, som undervisningsministeren ellers overvejer.

Læs også: Haarder vil forbyde mobning

Knap hver femte elev er blevet udsat for mobning de seneste to måneder. Det er alt, alt for mange, og de seneste års indsats har ikke hjulpet nok, mener undervisningsminister Bertel Haarder (V).

Derfor fortæller han i Nyhedsavisen i dag, at han overvejer at ændre folkeskoleloven, inspireret af Sverige hvor man blandt andet arbejder på en lov, som giver skoler mulighed for at tvangsflytte mobbere. Bertel Haarder har endnu ikke lagt sig fast på en konkret model, men er åben for at se på de svenske løsninger. Det skal han dog ikke vente opbakning til fra regeringspartiet Konservative.

»Jeg vil under ingen omstændigheder være med til at kriminalisere små børn. Det vil være langt bedre at gribe fat om ondets rod og løse problemet på stedet i stedet for at flytte problemerne til en anden skole,« siger formanden for Folketingets uddannelsesudvalg Charlotte Dyremose (K).

Charlotte Dyremose mener i stedet, at det bør skrives ind i loven, at en kommune skal sikre, at samtlige skoler i kommunen har en handlingsplan mod mobning, og at mobbepolitikken bør skrives ind i den kvalitetsrapport, som skolen hvert år skal offentliggøre.

Hvad angår kravet om handlingsplaner er Charlotte Dyremose helt på linje med mobbekonsulent og cand.jur. Helle Rabøl Hansen, der i Nyhedsavisen foreslår, at netop det krav skrives ind som en ny paragraf i folkeskoleloven.

Samtidig lader det til, at der er bred opbakning både fra eksperter og Folketingets partier til at inddrage de årlige kvalitetsrapporter i arbejdet med at komme mobning i skolerne til livs.

Både Socialdemokraterne, De Radikale, Dansk Folkeparti og undervisningsminister Bertel Haarder (V) er enige om, at når kommunerne som følge af det seneste folkeskoleforlig i år skal i gang med at udarbejde kvalitetsrapporter, kan man lige så godt indføre et krav om, at mobning også indgår i kvalitetsrapporterne.