Indlandsisen gemmer på historien
Videnskab ? På indlandsisen borer forskere efter is. Mere end tre kilometer nede i undergrunden holder iskernerne på fortiden. For når isen analyseres, folder verdenshistorien sig ud

Egentlig er det som at have adgang til en facitliste over historien. For når danske forskere borer i indlandsisen på Grønland, får de adgang til en fantastisk liste over vigtige begivenheder, der er op til 120.000 år gamle.
Det er nemlig langt fra bare en lang istap. som bliver hevet op af isen. Ved hjælp af alverdens videnskabelige analyser kan man aflæse en række spændende begivenheder. Fra istiden til boom i drivhusgasser. Fra Vesuvs udbrud til den første brintbombe.
Alt sammen gemmer sig i det dybfrosne vand.
Selve boringerne, fandt sted midt på den grønlandske iskappe fra 1996 til 2004. De danske forskere slog lejr oven på den mere end tre kilometer tykke is og gik så i gang med at bore. Undervejs satte det 11 meter lange bor sig fast. I 1997 var hullet nået 1371 meter ned i isen, da det satte sig fast. Året efter forsøgte forskerholdet at få det fri, men uden held. Derfor måtte man starte en ny boring.
Boret efterlader en iskerne, der måler 10 centimeter i diameter. Det er disse kerner, som forskerne analyserer, og på den måde ser fortiden folde sig ud.
I samarbejde med Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet løfter Nyhedsavisen sløret for nogle af isens hemmeligheder.